Lấp lánh ánh bình minh trên sân nghêu Thạch Lợi

27/01/2020 - 09:55

Toàn bộ vùng nghêu của Bến Tre được cấp Chứng nhận MSC cho sản phẩm thủy sản đảm bảo được khai thác từ một ngư trường bền vững, quản lý tốt và khai thác có trách nhiệm.

A A

Toàn bộ vùng nghêu của Bến Tre được cấp Chứng nhận MSC cho sản phẩm thủy sản đảm bảo được khai thác từ một ngư trường bền vững, quản lý tốt và khai thác có trách nhiệm. (Ảnh: Hạnh Nguyễn/Vietnam+)

Thời gian thu hoạch nghêu trên cồn rất ngắn, bắt đầu khoảng 4 giờ đến 8 giờ sáng, khi con nước bắt đầu lên là kết thúc. (Ảnh: Hạnh Nguyễn/Vietnam+)

Mỗi buổi làm, xã viên có thể thu hoạch từ 10-25 gùi nghêu/ngày. (Ảnh: Hạnh Nguyễn/Vietnam+)

(Ảnh: Hạnh Nguyễn/Vietnam+)

Lao động trong nghề nghêu rất vất vả song bù lại có một khoản thu nhập ổn định từ 3-5 triệu đồng/tháng. (Ảnh: Hạnh Nguyễn/Vietnam+)

Thu hoạch nghêu là một nghề khó nhọc đối với phụ nữ. (Ảnh: Hạnh Nguyễn/Vietnam+)

Người nông dân ngâm mình trong nước biển suốt thời gian thu hoạch nghêu. (Ảnh: Hạnh Nguyễn/Vietnam+)

(Ảnh: Hạnh Nguyễn/Vietnam+)

Hoạt động tráng cát làm sạch nghêu trước khi đưa lên tàu. (Ảnh: Hạnh Nguyễn/Vietnam+)

(Ảnh: Hạnh Nguyễn/Vietnam+)

Nghêu được lựa kích cỡ trước khi cung cấp ra thị trường, với những con nghêu có kích cỡ nhỏ sẽ được đưa ra nuôi thả tiếp tại khu vực sân nghêu mới. (Ảnh: Hạnh Nguyễn/Vietnam+)

(Ảnh: Hạnh Nguyễn/Vietnam+)

Các xã viên Hợp tác xã Thủy sản Thạnh Lợi trở về sau buổi thu hoạch nghêu hiệu quả. (Ảnh: Hạnh Nguyễn/Vietnam+)

(Ảnh: Hạnh Nguyễn/Vietnam+)

Mùa nghêu 2020, các xã viên đầu tư sản xuất nghêu thua lỗ hơn 20% do tác động của biến động khí hậu khiến nước biển nóng lên khiến nghêu chết hàng loạt. (Ảnh: Hạnh Nguyễn/Vietnam+)

Cộng đồng nghề nghêu tỉnh Bến Tre, Trà Vinh và Tiền Giang liên kết chuỗi giá trị giữa người sản xuất, doanh nghiệp, nhà khoa học và cơ quan quản lý nhằm đảm bảo yêu cầu sản xuất bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh, đối phó với những biến đổi khí hậu. (Ảnh: Hạnh Nguyễn/Vietnam+)

Trung tâm Hợp tác quốc tế Nuôi trồng và Khai thác thủy sản bền vững, Tổ chức Oxfam tại Việt Nam và Phòng Thương mại và Công nghiệp cam kết hỗ trợ duy trì Chứng nhận MSC cho nghề nghêu tỉnh Bến Tre tới năm 2022 đồng thời thúc đẩy tỉnh Tiền Giang và tỉnh Trà Vinh đạt Chứng nhận MSC vào năm 2020, 2021. (Ảnh: Hạnh Nguyễn/Vietnam+)

Theo HẠNH NGUYỄN (Vietnam+)