Lê Chánh nỗ lực xây dựng NTM

26/04/2018 - 09:10

Toàn xã Lê Chánh, TX Tân Châu (An Giang) hiện có trên 1.756 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, có 1.750 hộ làm hàng rào, 2.106 hộ làm cột cờ, ngoài ra nhiều hội viên nông dân luôn tích trồng cây xanh lấy bóng mát, giữ gìn vệ sinh môi trường.

A A

Từ khi thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), bộ mặt nông thôn của xã Lê Chánh, TX Tân Châu (An Giang) không ngừng phát triển, đời sống nhân dân có nhiều cải thiện, tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội tiếp tục giữ vững ổn định, tính đến nay xã đạt 10/19 tiêu chí NTM.

Lê Chánh là xã nông thôn đặc thù làm kinh tế nông nghiệp, toàn xã hiện có 4 ấp với trên 2.215 hộ sống dọc theo tỉnh lộ 953 và lộ giao thông nông thôn, đời sống của bà con nông dân chủ yếu làm nông nghiệp, làm thuê và mua bán nhỏ. Thông qua công tác tuyên truyền, người dân đã nhận thức được xây dựng NTM là nhiệm vụ quan trọng, từ đó tích cực tham gia các phong trào do địa phương phát động.

Cùng với kiến thiết, xây dựng hạ tầng nông thôn, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” luôn được người dân hưởng ứng tích cực. Toàn xã hiện có trên 1.756 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, có 1.750 hộ làm hàng rào, 2.106 hộ làm cột cờ, ngoài ra nhiều hội viên nông dân luôn tích trồng cây xanh lấy bóng mát, giữ gìn vệ sinh môi trường.

Theo HỮU HẬU (Nông Nghiệp)