LỊCH CÚP ĐIỆN

THÔNG BÁO NGỪNG, GIẢM MỨC CUNG CẤP ĐIỆN

Theo kế hoạch công tác bảo trì sửa chữa lưới điện, Công ty Điện lực An Giang thông báo ngừng, giảm mức cung cấp điện một số khu vực trên địa bàn tỉnh An Giang.

Từ ngày 28-5 đến 2-6-2019 như sau:

Ngày 28 tháng 5 năm 2019

Từ 7 giờ 30 phút đến 16 giờ: Xã Hòa Bình Thạnh, Vĩnh Lợi; một phần thị trấn An Châu, Vĩnh Thành, Bình Hòa (khu vực rạch Chắc Cà Đao, rạch Mương Trâu), huyện Châu Thành.

Từ 11 giờ đến 17 giờ: Xã Khánh An, một phần thị trấn Long Bình, huyện An Phú.

Ngày 29 tháng 5 năm 2019

Từ 8 giờ đến 17 giờ: Ấp Thạnh Hòa, xã Thạnh Mỹ Tây, huyện Châu phú.

Từ 8 giờ đến 16 giờ: Khu tái định cư Bắc Hà Hoàng Hổ, phường Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên.

Ngày 30 tháng 5 năm 2019

Từ 7 giờ 30 phút đến 17 giờ: Một phần xã Cần Đăng (khu vực Cần Thới - Hang Tra), huyện Châu Thành.

Từ 8 giờ đến 17 giờ: Ấp Bình Thuận, Bình Thắng, Bình Châu, Bình Chiến thuộc xã Bình Long, huyện Châu Phú.

Từ 8 giờ đến 11 giờ: Xã Phú Thọ, Phú An, một phần thị trấn Phú Mỹ (từ cầu Cái Tắc hướng về Phú Thọ, tuyến dân cư Phú Mỹ), huyện Phú Tân.

Từ 13 giờ đến 16 giờ: Một phần phường Bình Khánh (khu vực dân cư Sao Mai Bình Khánh 7), TP. Long Xuyên.

Ngày 31 tháng 5 năm 2019

Từ 7 giờ 30 phút đến 17 giờ: Xã Vĩnh Hanh (khu vực từ Ủy ban xã đến Vĩnh Bình), xã Vĩnh Nhuận, Tân Phú, Vĩnh Bình, huyện Châu Thành.

Từ 8 giờ đến 13 giờ: Một phần phường Mỹ Hòa (khu vực Sở Nội Vụ, NH Chính Sách, Sở LĐTBXH, rạch chùa Phước Hậu), TP. Long Xuyên.

Từ 8 giờ đến 10 giờ: Một phần phường Mỹ phước (khu vực đường Trần Hưng Đạo bên tay phải từ cầu Tầm Bót đến cầu Cái Sơn), TP. Long Xuyên.

Từ 8 giờ đến 17 giờ: Xã Hiệp Xương, Bình Thạnh Đông, Phú Bình, một phần xã Phú Hưng, một phần xã Hòa Lạc, huyện Phú Tân

Ngày 1 tháng 6 năm 2019

Từ 11 giờ đến 12 giờ: Ấp Tây Sơn, Bắc Sơn, Đông Sơn 1, thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn.

Ngày 2 tháng 6 năm 2019

Từ 7 giờ 30 phút đến 17 giờ: Xã An Nông, An Cư, huyện Tịnh Biên.

Công ty Điện lực An Giang xin thông báo đến quý khách hàng sử dụng điện biết để chủ động trong sinh hoạt và sản xuất.