LỊCH CÚP ĐIỆN

THÔNG BÁO NGỪNG, GIẢM MỨC CUNG CẤP ĐIỆN

Theo kế hoạch công tác bảo trì sửa chữa lưới điện, Công ty Điện lực An Giang thông báo ngừng, giảm mức cung cấp điện một số khu vực trên địa bàn tỉnh An Giang.

Ngày 7 tháng 2 năm 2021

Từ 7 giờ 30 phút đến 17 giờ: Các khóm: Xuân Hòa, Xuân Phú, Xuân Hiệp, Xuân Bình; một phần khóm Xuân Biên, thuộc thị trấn Tịnh Biên; một phần ấp Phú Hiệp, xã An Phú; ấp Tân Biên, xã An Nông - huyện Tịnh Biện

Từ 8 giờ đến 14 giờ: Khu dân cư Trung tâm Giáo dục thường xuyên (tổ 13, 14, 15, ấp Vĩnh Lộc) - huyện Châu Phú

Từ 8 giờ đến 17 giờ: Một phần thị trấn Phú Mỹ; xã Tân Trung (đường Chu Văn An, từ chợ Mỹ Lương đến cuối đường cồn xã Tân Trung và Cụm công nghiệp Tân Trung) -huyện Phú Tân

Từ 8 giờ đến 17 giờ: Các xã: Mỹ Hội Đông, Kiến An; một phần xã Nhơn Mỹ, Kiến Thành - huyện Chợ Mới

Từ 8 giờ đến 16 giờ: Xã Tà Đảnh; một phần thi trấn Tri Tôn (khu vực đường 3-2, Hùng Vương) - huyện Tri Tôn. Xã Đào Hữu Cảnh - huyện Châu Phú. Một phần xã Tân Lập (khu vực ấp Tân Thành, Tân An) - huyện Tịnh Biên       

Ngày 8 tháng 2 năm 2021

Từ 5 giờ 30 phút đến 8 giờ: Các xã: Núi Tô, Cô Tô, Ô Lâm, Tân Tuyến, An Tức - huyện Tri Tôn

Từ 8 giờ đến 17 giờ: Xã Lương An Trà - huyện Tri Tôn

Từ 11 giờ đến 13 giờ: Ấp Phô Thi, thuộc xã An Cư - huyện Tịnh Biên

Ngày 9 tháng 2 năm 2021

Từ 7 giờ 30 phút đến 17 giờ:  Một phần các phường: Long Phú, Long Sơn, Long Thạnh (khu vực dọc kênh KM2) - thị xã Tân Châu

Từ 7 giờ 30 phút đến 13 giờ: Xã Phú Bình; một phần các xã: Phú Hưng, Hiệp Xương, Bình Thạnh Đông, Hòa Lạc (từ Xã đội Phú Hưng hướng về Hiệp Xương; từ phà Thanh Bình hướng về Bình Thạnh Đông và ấp Hòa An xã Hòa Lạc) - huyện Phú Tân

Từ 11 giờ đến 13 giờ: Xã Thạnh Mỹ Tây; các ấp: Vĩnh Thuận, Vĩnh Hòa, Vĩnh Bình, Vĩnh An, Vĩnh Lợi, thuộc xã Vĩnh Thạnh Trung; ấp Mỹ Thuận, Mỹ Trung, thuộc xã Mỹ Phú - huyện Châu Phú

Công ty Điện lực An Giang xin thông báo đến quý khách hàng sử dụng điện biết để chủ động trong sinh hoạt và sản xuất.