LỊCH CÚP ĐIỆN

THÔNG BÁO NGỪNG, GIẢM MỨC CUNG CẤP ĐIỆN

Theo kế hoạch công tác bảo trì sửa chữa lưới điện, Công ty Điện lực An Giang thông báo ngừng, giảm mức cung cấp điện một số khu vực trên địa bàn tỉnh An Giang.

Từ ngày 18-11 đến 24-11-2019 như sau:

Ngày 18 tháng 11 năm 2019

Từ 7 giờ đến 17 giờ: Xã An Nông, An Cư và một phần thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên.

Ngày 19 tháng 11 năm 2019

Từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút: Một phần phường Mỹ Phước (khu dân cư Tiến Đạt 2), TP. Long Xuyên.

Từ 7 giờ 30 phút đến 17 giờ: Một phần phường Mỹ Thạnh (khu vực ngọn Lộ Xã), TP. Long Xuyên.

Từ 8 giờ đến 17 giờ: Thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới.

Từ 8 giờ đến 15 giờ: Xã Bình Chánh, Bình Phú; ấp Bình Thuận, Bình Thắng, Bình Châu, Bình Chiến xã Bình Long, huyện Châu Phú.

Ngày 20 tháng 11 năm 2019

Từ 8 giờ đến 15 giờ: Một phần phường Mỹ Thới (khu dân cư Gòi Bé, vùng nuôi Nam Việt), TP. Long Xuyên.

Ngày 21 tháng 11 năm 2019

Từ 7 giờ 30 phút đến 17 giờ: Xã Phú Hưng, Hiệp Xương, một phần xã Bình Thạnh Đông, huyện Phú Tân.

Từ 8 giờ đến 12 giờ 30 phút: Một phần xã Mỹ Hòa Hưng (khu vực Thuận Hiệp, rạch Trà Mơn), TP. Long Xuyên.

Từ 8 giờ đến 9 giờ 30 phút: Một phần phường Mỹ Quý (khu vực Chợ Bà Khen), TP. Long Xuyên.

Từ 8 giờ đến 16 giờ: Một phần phường Mỹ Hòa (khu vực Chùa Phước Hậu, Tây Khánh A), TP. Long Xuyên.

Từ 8 giờ đến 11 giờ: Một phần phường Mỹ Hòa (khu tái định cư Bắc Hà Hoàng Hổ), TP. Long Xuyên.

Ngày 22 tháng 11 năm 2019

Từ 7 giờ 15 phút đến 16 giờ: Một phần phường Mỹ Hòa (khu vực từ cầu Mương Khai nhỏ đến cua Mụ 9), TP. Long Xuyên.

Ngày 23 tháng 11 năm 2019

Từ 7 giờ đến 17 giờ: Xã Vĩnh Hậu, Phú Hữu, Vĩnh Lộc, huyện An Phú.

Ngày 24 tháng 11 năm 2019

Từ 7 giờ 30 phút đến 17 giờ: Một phần phường Mỹ Bình (khu vực đường Châu Văn Liêm, Nguyễn Du, Lê Lợi, Đinh Tiên Hoàng, Trần Quốc Toản, đường Lê Lợi giáp đường Nguyễn Thái Học đến giáp đường Trần Quốc Toản, đường Lê Triệu Kiết từ giáp đường Nguyễn Thái Học đến cầu Duy Tân), TP. Long Xuyên.

Từ 8 giờ đến 13 giờ: Khu công nghiệp Bình Long, xã Bình long, huyện Châu Phú.

Từ 8 giờ đến 17 giờ: Ấp Khánh An, Khánh Mỹ, Khánh Đức, Khánh Thuận, Khánh Phát, Khánh Châu, Khánh Lợi, Khánh Hòa xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú.

Công ty Điện lực An Giang xin thông báo đến quý khách hàng sử dụng điện biết để chủ động trong sinh hoạt và sản xuất.