LỊCH CÚP ĐIỆN

THÔNG BÁO TẠM NGỪNG CÚP ĐIỆN

Theo kế hoạch công tác bảo trì sửa chữa lưới điện, Công ty Điện lực An Giang thông báo tạm ngừng cung cấp điện một số khu vực trên địa bàn tỉnh An Giang.

Từ ngày 22-5-2018 đến ngày 27-5-2018 như sau:

Ngày 22 tháng 5 năm 2018

Từ 7 giờ đến 18 giờ: Xã Lương Phi, Lê Trì, Ba Chúc, Lạc Qưới, Vĩnh Gia, Vĩnh Phước, Châu Lăng, Lương An Trà, Núi Tô, Cô Tô, Ô Lâm, Tân Tuyến, An Tức, huyện Tri Tôn.

Từ 7 giờ đến 17 giờ: Xã Phú Bình, huyện Phú Tân.

Từ 8 giờ đến 10 giờ: Thị trấn Núi Sập, xã Bình Thành, Thoại Giang, Vọng Đông, Mỹ Phú Đông, Vĩnh Phú, Định Mỹ, Định Thành, Vĩnh Trạch (khu vực từ cầu Ông Đốc đến cầu Ba Bần), huyện Thoại Sơn.

Từ 8 giờ đến 10 giờ: Xã Vĩnh Trạch (trừ khu vực tỉnh lộ 943 và ấp Vĩnh An), huyện Thoại Sơn. Một phần xã Vĩnh Thành, huyện Châu Thành.

Từ 8 giờ đến 17 giờ: Một phần ấp Mỹ Thiên, xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú.

Từ 8 giờ 30 phút đến 11 giờ: Một phần phường Mỹ Long (khu vực từ Cty xây lắp AG đến cầu Cái Sơn, một phần đường Trần Nhật Duật, hẻm cầu Cái Sơn), TP. Long Xuyên.

Ngày 23 tháng 5 năm 2018

Từ 7 giờ đến 17 giờ: Một phần xã Long An, Châu Phong, thị xã Tân Châu.

Từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ: Một phần xã Phú Long, Long Hòa (dọc theo KM5), huyện Phú Tân. Một phần phướng Long Phú, xã Phú Vĩnh, Lê Chánh (dọc theo kênh 26/3), thị xã Tân Châu.

Từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ: Khu dân cư và các trạm bơm Đông kinh 7, phường Núi Sam và xã Vĩnh Tế, TP. Châu Đốc

Từ 8 giờ đến 15 giờ: Một phần phường Bình Khánh (khu vực rạch Thông Lưu, Tổng Hợi), TP Long Xuyên.

Từ 8 giờ đến 13 giờ: Một phần xã Thạnh Mỹ Tây (khu vực ấp Mỹ Bình, Thanh Hòa), xã Vĩnh Thạnh Trung (khu vực ấp Vĩnh An), huyện Châu Phú.

Từ 11 giờ đến 13 giờ: Phường Núi Sam, xã Vĩnh Tế, TP. Châu Đốc.

Ngày 24 tháng 5 năm 2018

Từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ: Một phần phường Mỹ Xuyên (khu vực từ hẻm 5 đến cầu Cái Sơn, các

hẻm 1, 3, 4, 5, SiRô Hải Mã), TP. Long Xuyên.

Từ 7 giờ 30 phút đến 16 giờ: Một phần xã Hòa Bình Thạnh (khu vực rạch mương Trâu), huyện Châu Thành.

Từ 7 giờ 30 phút đến 16 giờ: Một phần xã Vĩnh Nhuận (khu vực từ cầu sắt Vĩnh Nhuận đến giáp ranh xã Tân Phú), huyện Châu Thành.

Ngày 25 tháng 5 năm 2018

Từ 7 giờ đến 17 giờ: Xã Phú Xuân, Hòa Lạc, một phần xã Phú Thành, Phú Long, huyện Phú Tân.

Từ 8 giờ đến 11 giờ: Một phần Xã Mỹ Hòa Hưng (khu vực Thuận Hiêp, rạch Trà Mơn), TP. Long Xuyên.

Từ 10 giờ đến 15 giờ: Một phần xã Mỹ Hòa Hưng (khu Mỹ Khánh), TP. Long Xuyên.

Từ 12 giờ đến 15 giờ: Một phần xã Mỹ Hòa Hưng (khu Mỹ An, Mỹ Khánh), TP. Long Xuyên.

Từ 13 giờ đến 16 giờ: Một phần phường Mỹ Quý (khu vực Cầu Đôi), TP. Long Xuyên.

Ngày 26 tháng 5 năm 2018

Từ 7 giờ đến 18 giờ: Xã Châu Lăng (An Hoà, An Thuận, Rò Leng,khu vực dọc tỉnh lộ 948), Lương Phi, Lê Trì, Ba Chúc, Lạc Qưới, Vĩnh Gia, Vĩnh Phước, huyện Tri Tôn.

Từ 7 giờ đến 17 giờ: Khu vực Khu Dân Cư Kinh F, cầu Lạc Dục xã Đinh Thành, huyện Thoại Sơn.

Ngày 27 tháng 5 năm 2018

Từ 7 giờ đến 8 giờ: Thị trấn Núi Sập, xã Bình Thành, ấp Tây Bình xã Thoại Giang, huyện Thoại Sơn.

Từ 7 giờ đến 13 giờ: Phường Long Thanh, Long Hưng, Long Sơn, thị xã Tân Châu; Xã Long Hòa, Phú Lâm, Phú Thanh, Phú Tân. Các xã cù lao Long Phú Thuận, Đồng Tháp.

Từ 7 giờ đến 17 giờ: Một phần thị trấn Phú Mỹ, xã Tân Trung, huyện Phú Tân.

Từ 15 giờ đến 17 giờ: Thị trấn Núi Sập, xã Bình Thành, Thoại Giang, Vọng Đông, Mỹ Phú Đông, Khu vực Khu Dân Cư Kinh F, cầu Lạc Dục xã Đinh Thành, huyện Thoại Sơn.

Từ 15 giờ đến 17 giờ: Xã Đinh Thành (khu vực dọc sông Thoại Hà đoạn từ Trường TH A Đinh Thành đến cầu Ông Đốc), Vĩnh Trạch (trừ khu vực tỉnh lộ 943 và ấp Vĩnh An), ấp Trung Phú 1, 2, 3 xã Vĩnh Phú, huyện Thoại Sơn. Một phần xã Vĩnh Thành, huyện Châu Thành.

Công ty Điện lực An Giang xin thông báo đến quý khách hàng sử dụng điện biết để chủ động trong sinh hoạt và sản xuất.