LỊCH CÚP ĐIỆN

THÔNG BÁO TẠM NGỪNG CÚP ĐIỆN

Theo kế hoạch công tác bảo trì sửa chữa lưới điện, Công ty Điện lực An Giang thông báo tạm ngừng cung cấp điện một số khu vực trên địa bàn tỉnh An Giang.

Từ ngày 11-9-2018 đến ngày 16-9-2018 như sau:

Ngãy 11 tháng 9 năm 2018

Từ 7 giờ 30 phút đến 17 giờ: Một phần phường Long Phú (khu dân cư Long Phú), thị xã Tân Châu.

Từ 7 giờ 30 phút đến 17 giờ: Ấp Cần Thới, xã Cần Đăng, huyện Châu Thành.

Từ 7 giờ 30 phút đến 17 giờ: Xã Hội An, Hòa An, huyện Chợ Mới.

Từ 8 giờ đến 15 giờ: Một phần xã Mỹ Hòa Hưng (khu vực Bến Đò Ô Môi), TP. Long Xuyên.

Từ 8 giờ đến 17 giờ: Xã Cô Tô, Tân Tuyến, huyện Tri Tôn.

Ngãy 12 tháng 9 năm 2018

Từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút: Một phần phường Mỹ Bình (khu vực đường Đinh Tiên Hoàng, đường Lê Lợi từ ngã 4 Nguyễn Thái Học đến ngã 3 Trần Quốc Toản, đường Châu Văn Liêm từ ngã 4 Lê Lợi đến ngã 3 Nguyễn Du, đường Nguyễn Du từ ngã 3 Châu Văn Liêm đến hẻm Bồn nước), TP. Long Xuyên.

Từ 8 giờ đến 17 giờ: Xã Ô Lâm, huyện Tri Tôn.

Từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút: Một phần phường Mỹ Phước (khu vực dân cư Xẻo Trôm), TP. Long Xuyên.

Ngãy 13 tháng 9 năm 2018

Từ 7 giờ 30 phút đến 17 giờ: Một phần xã Long Hòa, Phú Lâm, huyện Phú Tân.

Từ 8 giờ đến 17 giờ: Một phần xã Phú Thanh, Phú An (khu vực kênh K16, K26), huyện Phú Tân.

Từ 8 giờ đến 17 giờ: Xã Lạc Qưới, Vĩnh Gia, huyện Tri Tôn.

Từ 8 giờ đến 15 giờ: Xã Kiến An, một phần xã Kiến Thành, huyện Chợ Mới.

Ngãy 14 tháng 9 năm 2018

Từ 6 giờ 30 phút đến 7 giờ: Xã Mỹ Hòa Hưng, một phần phường Bình Đức (khu vực từ Tu Viên đến cầu Xếp Bà Lý phía bên trái), TP. Long Xuyên.

Từ 7 giờ 15 phút đến 17 giờ: Một phần xã Bình Hòa (khu vực từ ngã 3 Lộ tẻ đến Chùa Kỳ Viên), huyện Châu Thành.

Từ 8 giờ đến 11 giờ: Một phần phường Mỹ Thới (khu vực vàm Cái Sao), TP. Long Xuyên.

Từ 8 giờ đến 12 giờ: Một phần phường Bình Khánh (khu vực dân cư Bình Khánh 6), TP. Long Xuyên.

Từ 8 giờ đến 17 giờ: Một phần xã Phú Xuân, Hiệp Xương, huyện Phú Tân.

Từ 8 giờ đến 18 giờ: Xã Bình Phước Xuân; ấp Tấn Thuận, Tấn Thanh, Tấn Quới, xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới.

Từ 8 giờ 30 phút đến 11 giờ: Một phần phường Mỹ Xuyên (khu vực đường Bùi Thị Xuân, đường Trần Quang Diệu, đường Hà Hoàng Hổ từ đèn 4 ngọn đến ngã 3 Võ Thị Sáu phía bên phải), TP. Long Xuyên.

Từ 13 giờ đến 16 giờ 30 phút: Một phần phường Mỹ Thới (khu vực vàm Cái Dung), TP. Long Xuyên.

Từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút: Xã Mỹ Hòa Hưng, một phần phường Bình Đức (khu vực từ Tu Viên đến cầu Xếp Bà Lý phía bên trái), TP. Long Xuyên.

Ngãy 15 tháng 9 năm 2018

Từ 8 giờ đến 16 giờ: Một phần xã Thạnh Mỹ Tây (ấp Mỹ Bình, Thanh Hòa), xã Vĩnh Thanh Trung (ấp Vĩnh An), huyện Châu Phú.

Ngãy 16 tháng 9 năm 2018

Từ 7 giờ 15 phút đến 12 giờ: Phường Mỹ Long, một phần phường Mỹ Xuyên (khu vực từ cầu Hoàng Diệu đến đèn 4 ngọn), một phần phường Mỹ Phước (khu vực cầu Hùng Vương, hẻm 20), TP. Long Xuyên.

Công ty Điện lực An Giang xin thông báo đến quý khách hàng sử dụng điện biết để chủ động trong sinh hoạt và sản xuất.