Long An: Chợ đêm Tân An hoạt động trở lại

16/08/2019 - 10:04

Sau những ngày đồng loạt nghỉ bán để phản đối việc tăng giá thì hiện nay, các tiểu thương chợ đêm Tân An, TP.Tân An, tỉnh Long An đã bán hàng trở lại.

A A

Chợ đêm hoạt động trở lại 

Tối 15-8, các tiểu thương chợ đêm Tân An đã trở lại buôn bán bình thường. “Những vấn đề liên quan đến việc tăng giá của doanh nghiệp, chúng tôi đã trình bày và kiến nghị lãnh đạo TP. Tân An xem xét”-  tiểu thương cho biết. 

Trước đó, vào ngày 14-8, Chủ tịch UBND TP Tân An – Lê Công Đỉnh đã tiếp đại diện các hộ tiểu thương chợ đêm Tân An.

Qua tiếp xúc, tiểu thương cho rằng việc tăng giá cho thuê mặt bằng và giá dịch vụ của Công ty TNHH MTV Rồng Tân An chưa thực hiện đúng quy trình, bất ngờ, nhất là giá dịch vụ hàng ngày tăng từ 50 ngàn đồng/gian hàng/ngày lên 60 ngàn đồng/gian hàng/ngày là không hợp lý.

Tiểu thương cho rằng khi trình phương án tăng giá cho UBND thành phố phê duyệt, công ty cần họp thỏa thuận với các hộ tiểu thương. Tiểu thương cũng phản ánh việc công ty chậm công bố cho tiểu thương biết về công văn cho chủ trương tăng giá của TP.Tân An về giá cho thuê mặt bằng và giá dịch vụ.

Tại cuộc tiếp xúc với lãnh đạo TP.Tân An, đại diện các hộ tiểu thương thống nhất việc tăng giá cho thuê mặt bằng từ 12,5 triệu đồng/gian hàng/2 năm lên 15 triệu đồng/gian hàng/2 năm. Riêng về khoản thu chi phí hàng ngày, tiểu thương đề nghị giữ nguyên mức giá 50 ngàn đồng/gian hàng/ngày. 

Sau khi nghe ý kiến trình bày của các hộ tiểu thương và phòng chuyên môn, Chủ tịch UBND TP.Tân An - Lê Công Đỉnh ghi nhận và chia sẻ những khó khăn của các hộ kinh doanh trong chợ đêm Tân An trong thời gian qua.

Theo đó, UBND thành phố giao cho đơn vị độc lập rà soát, thẩm định lại các quy trình có liên quan và mức giá để làm cơ sở xem xét giải quyết các ý kiến, kiến nghị của các hộ tiểu thương trên cơ sở đúng quy định của pháp luật. Đồng thời cũng bảo đảm hài hòa lợi ích giữa chủ đầu tư với các hộ tiểu thương và vì mục tiêu chung là xây dựng phát triển TP.Tân An.

Trong thời gian chờ kết quả thẩm định giải quyết, UBND thành phố giao Phòng Kinh tế làm việc với Công ty TNHH MTV Rồng Tân An tạo điều kiện để các hộ tiểu thương tiếp tục kinh doanh. Đồng thời, đề nghị công ty tạm thời thu chi phí hàng ngày theo mức giá cũ là 50 ngàn đồng/gian hàng/ngày.

Về việc tăng giá, Công ty Rồng Tân An khẳng định là hợp lý. Cụ thể từ 2013, UBND thành phố đã có quyết định về việc phê duyệt phương án hoạt động chợ đêm Tân An do Công ty Rồng Tân An đầu tư. 

Năm 2014, UBND TP.Tân An có quyết định phê duyệt phương án hoạt động chợ đêm Tân An do Công ty Rồng Tân An đầu tư có nêu: "Đơn giá cho thuê gian hàng 2 năm đầu (10/8/2013 đến 10/8/2015) là 12,5 triệu đồng/sạp/2 năm, bao gồm chi phí đầu tư nhà dù, hệ thống điện, nước, văn phòng làm việc, sửa chữa, bảo trì,... Đơn giá này sẽ điều chỉnh (2 năm/lần khi tái ký hợp đồng) theo thời giá, tăng từ 20% - 30% so với giá hợp đồng ký gần nhất trước đó và phải thông qua UBND thành phố".

Theo Báo Long An