Long An chọn bộ sách giáo khoa lớp 1 “Cánh Diều” cho năm học 2020-2021

23/05/2020 - 10:48

UBND tỉnh Long An vừa thống nhất theo tờ trình của Sở Giáo dục và Đào tạo về kết quả lựa chọn 1 bộ sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong năm học 2020-2021 theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, bộ sách giáo khoa lớp 1 được lựa chọn là bộ “Cánh Diều”.

A A

Long An lựa chọn bộ sách giáo khoa lớp 1 Cánh Diều cho năm học 2020 - 2021

Đây là kết quả của toàn tỉnh sau khi các cơ sở lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, năm học 2020 - 2021. Bộ sách giáo khoa lớp 1 Cánh Diều được thống nhất sử dụng chung trên địa bàn tỉnh trong năm học 2020 - 2021 gồm 7 môn học và 1 hoạt động giáo dục với 8 sách. Cụ thể: Tiếng Việt 1; Giáo dục thể chất; Tự nhiên và xã hội 1; Toán 1; Đạo đức 1; Hoạt động trải nghiệm 1; Âm nhạc 1; Mỹ thuật 1.

Được biết, bộ sách giáo khoa “Cánh Diều” với triết lý chung là mang cuộc sống vào trong bài học và đưa bài học vào trong cuộc sống. Bộ sách đáp ứng được nhu cầu đổi mới chương trình phổ thông theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh với những thay đổi về thiết kế môn học và nội dung bài dạy nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên thực hiện phương pháp dạy học tích cực, lấy học sinh làm trung tâm. Đối với học sinh, bộ sách Cánh diều là tài liệu giúp các em tự học, tự tìm tòi và khám phá những nội dung mới, từ đó hứng thú học tập.

Theo NGỌC THẠCH (Báo Long An)