Long An: Công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ Kinh Nước Mặn

16/10/2019 - 09:32

Kinh Nước Mặn phía bờ Đông xã Long Hựu Đông, huyện Cần Đước, tỉnh Long An dài khoảng 300m, hiện đang sạt lở nghiêm trọng, nhiều vị trí sạt lở ăn sâu vào khu vực nhà dân, ảnh hưởng đời sống hàng trăm hộ gia đình.

A A

Bờ Kinh Nước Mặn sạt lở nghiêm trọng

UBND tỉnh Long An vừa ra Quyết định công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ Kinh Nước Mặn, chỉ đạo các ngành tăng cường biện pháp bảo vệ công trình, kết cấu hạ tầng, tính mạng, tài sản của người dân trong khu vực sạt lở.

Theo đó, các sở, ngành tỉnh và lãnh đạo huyện Cần Đước tập trung theo dõi diễn biến, lắp đặt biển báo, lập phương án bảo vệ các vị trí xung yếu, tăng cường tuyên truyền, vận động người dân nhanh chóng di dời nhà cửa ra khỏi khu vực nguy hiểm, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Theo Báo Long An