Long An phấn đấu năm 2018 đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế khoảng 9,4%

04/01/2018 - 20:58

Chiều 4-1, UBND tỉnh Long An tổ chức họp báo thông tin phương hướng tình hình kinh tế, xã hội năm 2018.

A A

Trong năm 2018, Long An phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt khoảng 9,4%, sản lượng lương thực khoảng 2,7 triệu tấn, giải quyết việc làm cho hơn 30.000 lao động, tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,3% theo tiêu chí mới, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 67%. Bên cạnh đó, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt khoảng 31.100 tỷ đồng, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt khoảng hơn 12.850 tỷ đồng.

Quang cảnh buổi họp báo.

Năm 2017 vừa qua, toàn tỉnh có 22/26 chỉ tiêu kế hoạch kinh tế, xã hội đạt và vượt kế hoạch. Trong đó, tốc độ tăng trưởng ước đạt 9,53%, riêng khu vực I (nông, lâm, ngư nghiệp) đạt mức tăng trưởng 1,19% (kế hoạch 1,5%), khu vực II (công nghiệp, xây dựng) tăng hơn 15,83% (kế hoạch 13,5%), khu vực III (thương mại, dịch vụ) tăng 6,96% (kế hoạch 8%). GRDP bình quân đầu người đạt 61 triệu đồng/người/năm. Tỉnh còn 4 chỉ tiêu kế hoạch không đạt gồm: Sản lượng lương thực, tỷ lệ khu, cụm công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường, tổng vốn đầu tư xã hội/GRDP và tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt chuẩn văn hóa.

Theo HÙNG KHOA (Quân Đội Nhân Dân)