Long An phát triển vùng trồng lúa chất lượng cao

28/11/2020 - 10:07

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long An, nhằm tăng tính cạnh tranh, nâng cao giá trị nông sản và thu nhập cho người nông dân, giai đoạn 2021-2025, tỉnh tiếp tục phát triển chương trình vùng trồng lúa chất lượng cao, phấn đấu nâng tỷ lệ lúa chất lượng cao lên mức 70-75%.

A A

Cụ thể, tỉnh Long An đề ra mục tiêu phấn đấu sản lượng lúa bình quân đạt từ 2,5 triệu tấn/năm trong giai đoạn 2021 - 2025.

Theo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long An Nguyễn Thanh Truyền, nhằm đạt được mục tiêu trên, ngành nông nghiệp tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân về nông nghiệp chất lượng cao, cải thiện môi trường, nâng cao chất lượng nông sản; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình phục vụ sản xuất nông nghiệp như: trạm bơm điện, trạm biến áp, kênh, mương nội đồng, cống giữ ngọt ngăn mặn...

Tỉnh cũng tăng cường nghiên cứu và bố trí lịch thời vụ hợp lý cho từng địa phương, phân tích cụ thể về cơ cấu giống cho nông dân; tập huấn phương pháp canh tác, chuyển giao khoa học - kỹ thuật đến từng hộ nông dân. Đồng thời, tỉnh tập trung thực hiện hiệu quả chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, xây dựng vùng trồng lúa ứng dụng công nghệ cao từ 20.000 ha lên 60.000 ha đến năm 2025.

Sau nhiều năm triển khai chương trình đã mang lại kết quả tích cực, lúa chất lượng cao dần chiếm tỷ trọng lớn trong tổng sản lượng lúa của tỉnh. Năm 2020, sản lượng lúa của Long An đạt khoảng 2,8 triệu tấn; trong đó lúa chất lượng cao đạt trên 1,4 triệu tấn, chiếm tỷ lệ 50%. Các loại giống lúa chất lượng cao chủ yếu được nông dân sử dụng gieo sạ như: Nếp IR 4625, Đài thơm 8, OM 4900, Nàng Hoa 9, ST24, ST25…

Trước đó, từ năm 2013, Long An đã quy hoạch vùng sản xuất lúa chất lượng cao với diện tích hơn 48.000 ha ở 25 xã thuộc các huyện vùng Đồng Tháp Mười. Mục tiêu nhằm tạo nguồn nguyên liệu phục vụ chế biến gạo xuất khẩu; phát huy lợi thế cạnh tranh, nâng cao hiệu quả sản xuất và tăng thu nhập cho nông dân.

Tại vùng quy hoạch trồng lúa chất lượng cao, nông dân sản xuất lúa phải thực hiện gieo sạ bằng các loại giống xác nhận chất lượng cao, áp dụng các quy trình thống nhất “1 phải, 5 giảm”, “3 giảm, 3 tăng”... bảo đảm 100% sản lượng lúa thu hoạch đạt chất lượng cao, bảo đảm phục vụ chế biến xuất khẩu.

Theo BÙI GIANG (TTXVN)