Long An: Tạm dừng hoạt động công chứng, thừa phát lại

01/04/2020 - 10:10

Sở Tư pháp tỉnh Long An đề nghị tạm dừng hoạt động các văn phòng công chứng, thừa phát lại, các tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn để phòng, chống dịch COVID-19.

A A

Ngày 31-3, Sở Tư pháp tỉnh Long An có công điện gửi các văn phòng công chứng, các doanh nghiệp đấu giá tài sản, tổ chức hành nghề luật sư, văn phòng thừa phát lại… về việc quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Theo đó, sở này đề nghị trưởng các văn phòng công chứng, giám đốc các doanh nghiệp đấu giá tài sản, trưởng các tổ chức hành nghề luật sư, trưởng các văn phòng thừa phát lại… trên địa bàn tỉnh tạm dừng hoạt động của các văn phòng công chứng, doanh nghiệp đấu giá tài sản, tổ chức hành nghề luật sư, văn phòng thừa phát lại trên địa bàn từ ngày 1-4 đến 15-4.

Các đơn vị chủ động thông tin đến người dân, cơ quan, tổ chức liên quan biết để phối hợp thực hiện.


(Ảnh minh họa)

Cùng ngày, Hội Công chứng viên tỉnh Tây Ninh cũng có thông báo tạm ngừng thực hiện công chứng tại các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, Hội Công chứng tỉnh Tây Ninh thông báo đến các hội viên, nhất là hội viên là trưởng các văn phòng công chứng tạm ngừng thực hiện công chứng trong 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 1-4 để đảm bảo tốt việc chống dịch.

Ban chấp hành hội cũng mong các hội viên thực hiện nghiêm chỉ thị của Thủ tướng trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Theo DƯƠNG DUNG (Pháp luật TP. HCM)