Long An: Trên 2.000 ha thanh long ứng dụng công nghệ cao

31/10/2019 - 09:06

Sáng 30-10, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Long An phối hợp UBND huyện Châu Thành tổ chức hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện Đề án "Xây dựng vùng sản xuất thanh long ứng dụng công nghệ cao (ƯDCNC) 2.000 ha trên địa bàn tỉnh”.

A A

Quang cảnh hội nghị

Với quyết tâm phát triển nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững và gắn liền với xây dựng nông thôn mới, huyện Châu Thành đã bứt phá, đưa đề án ƯDCNC trong sản xuất thanh long về đích trước hẹn. Đến nay, toàn huyện thực hiện được 2.082,05 ha thanh long ƯDCNC với khoảng 3.465 hộ tham gia, đạt 104,1% kế hoạch. Trong đó, xây dựng  các mô hình điểm hơn 841 ha: Mô hình sản xuất thanh long theo VietGap, ứng dụng cơ giới hóa trong xử lý cành nhánh thanh long, tưới nước tiên tiến, ứng dụng đèn compact ánh sáng đỏ xử lý thanh long ra hoa nghịch vụ, trồng thanh long kiểu giàn. Qua đó, mô hình được nhân rộng hơn 1.240 ha với khoảng 2.006 hộ tham gia.

Theo đánh giá của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Châu Thành, đề án sản xuất 2.000ha thanh long ƯDCNC gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới đạt kết quả bước đầu, tạo ra những sản phẩm sạch, an toàn, chất lượng, góp phần tăng lợi nhuận cho nông dân. Cùng với đó, hướng dẫn 31 hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất thanh long đăng ký áp dụng quy trình VietGap; diện tích được cấp giấy chứng nhận VietGAP trên 322ha với khoảng 483 hộ. Ước đến cuối năm 2019, tổng diện tích thanh long được chứng nhận VietGap trên 619 ha với 981 hộ.

Huyện Châu Thành đã bứt phá, đưa Đề án Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất thanh long về đích trước hẹn

Tại hội nghị, các đại biểu cho rằng, kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Châu Thành nhiệm kỳ 2015-2020 đạt tốt theo yêu cầu, đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Tuy nhiên, chất lượng sản phẩm nông nghiệp tạo ra chưa đạt yêu cầu, giá thị trường biến động, môi trường chưa được quản lý tốt; quản lý đất đai, xây dựng chưa chặt chẽ; việc vận động thành lập hợp tác xã, tổ hợp tác thanh long ƯDCNC còn nhiều yếu kém.

 Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Long An – Nguyễn Chí Thiện cho biết: “Toàn tỉnh có trên 11.800 ha thanh long, riêng huyện Châu Thành có khoảng 9.100 ha. Hiện nay, nông dân trồng thanh long trên địa bàn tỉnh đã và đang áp dụng các tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất, góp phần làm giảm giá thành và nâng cao chất lượng sản phẩm. Đến nay, việc thực hiện đề án sản xuất thanh long ƯDCNC mang lại hiệu quả: Việc áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất thanh long bước đầu đã làm thay đổi tập quán sản xuất truyền thống của nông dân, phù hợp với yêu cầu thực tiễn hiện nay và xu thế phát triển của thế giới; nông dân sản xuất theo VietGAP, sử dụng phân hữu cơ vi sinh, phân sinh học, tưới nước tiết kiệm, trồng thanh long bằng giàn...; nông dân đã sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hợp lý hơn trong quản lý dịch bệnh, làm quen với việc ghi chép nhật ký sản xuất. Đặc biệt, mô hình tưới tiết kiệm đã giúp nông dân tiết kiệm được 80% công lao động (công tưới nước, bón phân), tiết kiệm điện năng, lượng nước sử dụng,... Kết quả, hạch toán hiệu quả kinh tế cho thấy, trồng thanh long ƯDCNC lợi nhuận tăng bình quân khoảng 2,5-5 triệu đồng/ha”.

Theo Báo Long An