Long An: Từ ngày 01-3 học sinh, học viên, sinh viên đi học trở lại

25/02/2021 - 09:30

UBND tỉnh Long An vừa có công văn Số 1469 /UBND-VHXH về thời gian cho học sinh, sinh viên, học viên đi học trở lại. Theo đó, học sinh, học viên, sinh viên đi học trở lại từ ngày 01-3.

A A

Học sinh, học viên, sinh viên đi học trở lại từ ngày 01-3

Theo văn bản, xét tờ trình của Sở Giáo dục và Đào tạo, ý kiến của Sở Y tế, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động -Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện theo đúng Công văn Số 1293/UBND-VHXH ngày 17-02-2021 của UBND tỉnh. Theo đó, học sinh từ cấp học mầm non đến THPT, học viên thuộc hệ giáo dục thường xuyên, học viên các trường nghề, sinh viên các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh tạm nghỉ học đến hết ngày 28-02 để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và đi học trở lại từ ngày 01-3-2021.

Theo BLA (Báo Long An)