Long An xử phạt vi phạm trên 2 tỷ đồng trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường

28/12/2017 - 14:11

Thông tin từ Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Long An cho biết, trong năm 2017, đơn vị đã tiến hành thanh, kiểm tra và xử phạt đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường với số tiền trên 2 tỷ đồng.

A A

Long An xử phạt vi phạm trên 2 tỷ đồng trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường

Trong đó, trong năm 2017 Sở TN&MT Long An đã tiến hành 70 cuộc thanh tra, kiểm tra với 97 tổ chức, 07 cá nhân, xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực tài TN&MT đối với 47 tổ chức và cá nhân vi phạm với tổng số tiền xử phạt là 2.097.735.000 đồng. Qua công tác thanh tra, kiểm tra chỉ ra được những yếu kém, hạn chế và các sai phạm; kiến nghị và xử lý kịp thời đối với những tổ chức, cá nhân có vi phạm, góp phần hỗ trợ tích cực trong công tác quản lý nhà nước của ngành.

Riêng lĩnh vực môi trường, thanh tra phát hiện 26 đơn vị vi phạm và xử phạt hành chính số tiền 1.208.070.000 đồng. Bên cạnh, công tác đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, lực lượng Cảnh sát môi trường tỉnh phát hiện, kiểm tra 324 trường hợp, xử phạt vi phạm hành chính đối với 01 trường hợp số tiền 428.150.000 đồng.

Ngoài ra, tại các địa phương, UBND các huyện chủ động chỉ đạo phòng chuyên môn lập kế hoạch và tổ chức thanh tra, kiểm tra, kiểm soát ô nhiễm tại 231 đơn vị, ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường đối với 29 đơn vị với tổng số tiền xử phạt là 715.304.000 đồng.

Theo GIA HÂN (moitruong.net.vn)