Mỹ Tho có tên đường Sơn Nam, Đoàn Giỏi, Phùng Há

04/05/2018 - 08:12

TP.Mỹ Tho vừa công bố khai danh 3 con đường mới theo Nghị quyết số 33 của HĐND tỉnh Tiền Giang ngày 8-12-2017 và Quyết định số 1313 của TP.Mỹ Tho.

A A

Bảng tên đường Đoàn Giỏi và Phùng Há ẢNH: T.N

Đó là đường Sơn Nam (đường vào khu dân cư mới xã Đạo Thạnh), đường Đoàn Giỏi và Phùng Há (khu dân cư Bình Tạo, xã Trung An).

Sơn Nam (1926 - 2008, quê Rạch Giá, Kiên Giang) và Đoàn Giỏi (1925 - 1989, quê Châu Thành, Tiền Giang) là hai nhà văn cùng thời và là bạn chiến đấu, cùng viết văn, viết báo. Hai ông còn được coi như những nhà văn Nam bộ đặc trưng. Riêng nghệ sĩ Phùng Há (1911 - 2009, quê Mỹ Tho) được xem là một tượng đài nghệ thuật cải lương Nam bộ.

Theo Thanh Niên