Năm học 2018–2019 học sinh tại tỉnh Bạc Liêu tựu trường sớm

07/07/2018 - 14:57

Cấp học THCS, THPT và GDTX trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu tựu trường sớm nhất vào ngày 6-8-2018 và đồng loạt khai giảng năm học mới 2018 - 2019 vào ngày 5-9-2018.

A A

Theo kế hoạch năm học 2018 - 2019 của UBND tỉnh Bạc Liêu vừa ban hành, cấp mầm non và tiểu học sẽ tựu trường vào ngày 20-8-2018; cấp THCS, THPT và GDTX tựu trường sớm nhất vào ngày 6-8-2018 và đồng loạt tổ chức khai giảng vào ngày 5-9-2018.

Đối với cấp mầm non, cấp tiểu học học kỳ I có 18 tuần thực học (bắt đầu từ ngày 3-9-2018 và kết thúc chậm nhất ngày 11-1-2019); học kỳ II có 17 tuần thực học (bắt đầu từ ngày 14-1-2019 và kết thúc chậm nhất ngày 24-5-2019).

Cấp THCS và THPT, học kỳ I có 19 tuần thực học (bắt đầu từ ngày 13-8-2018 và kết thúc chậm nhất ngày 22-12-2018); học kỳ II có 18 tuần thực học (bắt đầu từ ngày 24-12-2018 và kết thúc chậm nhất ngày 11-5-2019).

Ngày khai giảng tập trung của các cấp học là ngày 5-9.

Riêng hệ GDTX sẽ kết thúc năm học chậm nhất ngày 12-5-2019 gồm 34 tuần thực học. Trong đó, học kỳ I có 17 tuần thực học (bắt đầu từ ngày 20-8-2018) và học kỳ II có 17 tuần thực học (bắt đầu từ ngày 24-12-2018).

Theo kế hoạch, tất cả các cấp học trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu sẽ kết thúc năm học 2018 - 2019 trước ngày 31-5-2019.

UBND tỉnh Bạc Liêu yêu cầu sở GD-ĐT tỉnh Bạc Liêu căn cứ vào tình hình thực tế trong từng học kỳ, chịu trách nhiệm hướng dẫn việc sử dụng thời gian dự phòng và quyết định cụ thể thời điểm kết thúc năm học cho từng cấp học.

Ngoài ra, sở GD-ĐT quyết định cho học sinh nghỉ học khi thời tiết quá khắc nghiệt hoặc thiên tai và bố trí cho học sinh học bù; quyết định thời gian tổ chức các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, thi nghề phổ thông.

Theo Người đưa tin