Nấm rơm tăng thêm 5.000 đồng/kg

11/12/2019 - 09:15

Theo các tiểu thương mua, bán nấm rơm ở các chợ trên địa bàn tỉnh thì vào ngày 11-12, giá nấm rơm thu vào dao động từ 55.000-57.000 đồng/kg, tăng thêm 5.000 đồng/kg so với những ngày trước đó. Sau khi cắt sạch rơm bám chân nấm, tiểu thương bán lại cho khách hàng tiêu dùng là 60.000 đồng/kg. Nguyên nhân tăng giá là do vụ này sản lượng nấm không nhiều, lại cận tết, nhu cầu khách hàng tiêu thụ nhiều làm cho nấm hút hàng.

A A

Quầy bán nấm của tiểu thương ở chợ thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy.

(HG) - Theo các tiểu thương mua, bán nấm rơm ở các chợ trên địa bàn tỉnh thì vào ngày 11-12, giá nấm rơm thu vào dao động từ 55.000-57.000 đồng/kg, tăng thêm 5.000 đồng/kg so với những ngày trước đó. Sau khi cắt sạch rơm bám chân nấm, tiểu thương bán lại cho khách hàng tiêu dùng là 60.000 đồng/kg. Nguyên nhân tăng giá là do vụ này sản lượng nấm không nhiều, lại cận tết, nhu cầu khách hàng tiêu thụ nhiều làm cho nấm hút hàng.

Theo Báo Hậu Giang