Ngày 30-6, chính thức tạm dừng hoạt động phà Vàm Cống

26/06/2019 - 13:47

 - Ngày 26-6, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam Nguyễn Xuân Cường thông tin, từ 9 giờ 00 phút, ngày 30-6-2019, phà Vàm Cống tạm dừng hoạt động.

A A

Ngày 30-6, chính thức tạm dừng hoạt động phà Vàm Cống

Ảnh: Internet

 Tổng Cục đường bộ Việt Nam giao Cục Quản lý Đường bộ IV thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng và tại phà Vàm Cống về thời gian tạm dừng hoạt động. Đồng thời, tổ chức phân luồng từ xa và tại bến phà để người tham gia giao thông biết, thực hiện.

HẠNH CHÂU