Nhiều cây rừng ở rừng phòng hộ Tam Giang 1 tiếp tục chết

07/02/2018 - 09:47

Ngày 5-2, Hạt Kiểm lâm huyện Năm Căn (tỉnh Cà Mau) cho biết, vừa tiến hành kiểm tra lại khu vực 1,6 ha rừng đước bị chết tại thửa 91, khoảnh 10, tiểu khu 132 thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Tam Giang 1.

A A

Nhiều cây rừng ở rừng phòng hộ Tam Giang 1 tiếp tục chết

Nhiều cây rừng ở rừng phòng hộ Tam Giang 1 tiếp tục bị chết

Qua kiểm tra cho thấy, thời điểm kiểm tra vào tháng 10-2017 thì tỷ lệ cây chết 85%. Còn kiểm tra mới đây (tháng 1-2018) thì mật độ cây chết lên đến 95%. Theo đánh giá diện tích cây chết có thể lan rộng sang diện tích rừng liền kề.

Trước đó, liên quan đến diện tích cây rừng bị chết 1,6 ha, Sở NN-PTNT tỉnh Cà Mau đã yêu cầu kiểm điểm ông Nguyễn Quốc Em, Trưởng Ban quản lý rừng phòng hộ Tam Giang 1 và cán bộ có liên quan vì thiếu kiểm tra, đề xuất giải pháp khắc phục, chậm trễ báo cáo đến cơ quan có thẩm quyền. Sau khi bị kiểm điểm thì kết quả kiểm tra mới nhất cho thấy cây rừng lại… chết thêm và lan ra khu vực khác.

Nhiều cây rừng ở rừng phòng hộ Tam Giang 1 tiếp tục chết

Theo đánh giá diện tích cây chết có thể lan rộng sang diện tích rừng liền kề

Theo TRỌNG LINH (Nông Nghiệp)