Nhiều nhà xưa đủ tiêu chuẩn xếp hạng di tích

24/08/2019 - 09:47

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long, đến nay toàn tỉnh còn trên 80 căn nhà xưa đã được bảo tàng tỉnh kiểm kê và lập danh mục.

A A

Căn nhà xưa của gia đình ông Huỳnh Anh Tuấn (bìa phải) là một trong những căn nhà có trên 100 năm tuổi.

Đa số các căn nhà xưa đều có niên đại từ thời nhà Nguyễn (cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX) do nhiều đời lưu truyền lại cho con cháu gìn giữ đến ngày nay. Trong số này, có nhiều căn nhà rất đẹp đủ tiêu chuẩn xếp hạng di tích lịch sử văn hóa. Song, việc xếp hạng di tích đối với nhà xưa còn liên quan đến sở hữu và sự đồng thuận của người dân.

Qua khảo sát thực tế tại nhà ông Trương Ngọc Phấn và ông Trương Văn Me (ấp Phước Ngươn, xã Long Phước- Long Hồ) và căn nhà của gia đình ông Huỳnh Anh Tuấn (ấp Phước Ngươn A, xã Phước Hậu- Long Hồ), ông Lưu Thành Công- Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long- đã tìm hiểu về việc xây cất và lối sống của các hộ gia đình qua kiến trúc nhà xưa.

Đồng thời, chia sẻ với các hộ gia đình trong việc xây dựng kế hoạch xếp loại di tích cho nhà xưa để cùng chung tay gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa cư trú của người dân miền Tây Nam Bộ.

Theo Báo Vĩnh Long