Nhiều sai phạm trong tuyển dụng công chức ở Trà Vinh

23/07/2019 - 08:44

Ngày 22-7, Thanh tra Chính phủ (TTCP) công bố kết luận thanh tra đối với công tác phòng chống tham nhũng, quản lý sử dụng đất tại tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2013-2017.

A A

Theo đó, TTCP kết luận các nội dung nằm trong quá trình thanh tra có nhiều vi phạm, điển hình là vi phạm trong công tác tuyển dụng công chức của tỉnh.

Thanh tra Chính phủ cho rằng, trong thời gian trên, công tác tuyển dụng cán bộ ở Trà Vinh vi phạm 100% ở các đơn vị bị thanh tra, trong đó sai phạm chủ yếu trong việc thực hiện trình tự, thủ tục tuyển dụng. Việc chuyển đổi vị trí công tác tại tỉnh cũng mang tính hình thức, không đầy đủ theo quy định; 100% các đơn vị được kiểm tra không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ theo quy định. 

Với công tác quản lý đất đai, TTCP cho rằng, trong thời gian trên, nhiều dự án giao, cho thuê, chuyển mục đích không phù hợp với quy hoạch (chiếm 40% dự án), thậm chí tỷ lệ chuyển mục đích sử dụng đất không phù hợp quy hoạch lên đến hơn 53%. Bên cạnh đó, TTCP còn phát hiện sai phạm trong quản lý tài chính về đất đai lên đến gần 70 tỷ đồng. Từ những sai phạm trên, TTCP kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND tỉnh cần chấn chỉnh ngay những hạn chế, thiếu sót đã đề cập, trong đó tập trung giải quyết những hạn chế, sai sót trong việc lập, phê duyệt thanh tra hàng năm; tập trung xử lý dứt điểm một số vụ việc giải quyết đơn thư, khiếu nại còn tồn đọng, kéo dài. 

Theo SGGP