Phát huy tốt giá trị di sản văn hóa dân tộc

07/10/2019 - 08:32

 - Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch cho biết: 9 tháng của năm 2019, sở cấp phép trùng tu, sửa chữa 11 di tích và hỗ trợ chuyên môn trong công tác tu bổ 19 di tích trên địa bàn tỉnh.

A A

Cắt băng khánh thành công trình cải tạo và nâng cấp Di tích lịch sử cách mạng Ô Tà Sóc

Đồng thời, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức hội thảo khoa học “Lịch sử 230 năm từ Thủ Đông Xuyên đến TP. Long Xuyên”; hội thảo khoa học “Sự kiện lịch sử và nhân vật lịch sử Chợ Mới 320 năm”; tọa đàm thông qua lý lịch di tích chiến thắng cầu sắt Vĩnh Thông…

Bảo tàng tỉnh và Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng mở cửa, thường xuyên phục vụ tốt nhu cầu tham quan, tìm hiểu của du khách trong và ngoài nước. Cụ thể, Bảo tàng tỉnh đón tiếp 17.132 lượt khách tham quan, Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng đón tiếp 44.657 lượt khách.

Tin, ảnh: L.H