Phong trào thể dục - thể thao phát triển đa dạng

20/12/2019 - 09:08

 - Với sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, phong trào thể dục - thể thao (TDTT) trên địa bàn tỉnh đạt được những kết quả đáng ghi nhận, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia tập luyện. Qua đó, góp phần tăng cường sức khỏe, xây dựng lối sống lành mạnh, cải thiện đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân.

A A

Phong trào thể dục - thể thao thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia tập luyện

Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, các cấp, ngành và địa phương tích cực triển khai thực hiện phong trào TDTT gắn với các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng nông thôn mới. Ngoài ra, các loại hình, nhóm, tổ, câu lạc bộ TDTT trên địa bàn tỉnh duy trì hoạt động thường xuyên và ngày càng phát triển hiệu quả, như: thể dục dưỡng sinh, bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông, xe đạp, võ thuật, bơi lội… Ngành thể thao tỉnh thường xuyên phối hợp tốt với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức nhiều hoạt động TDTT phục vụ nhiệm vụ chính trị, các sự kiện trọng đại của đất nước, mừng Đảng, mừng xuân và các ngày lễ lớn của dân tộc. Đồng thời, luôn quan tâm, tạo điều kiện khôi phục, bảo tồn và phát triển các trò chơi dân gian, môn thể thao dân tộc.

Thể thao quần chúng, thể thao cho mọi người, thể thao trong lực lượng vũ trang, thể thao trường học phát triển mạnh mẽ, rộng khắp. Năm 2019, toàn tỉnh đã tổ chức trên 220 giải thể thao, thu hút trên 100.000 lượt vận động viên và đông đảo quần chúng nhân dân tham gia. Đặc biệt, tổ chức thành công Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2019 tại 156/156 xã, phường, thị trấn, với gần 85.000 người tham gia. Ngoài ra, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp các sở, ngành và địa phương tổ chức 20 giải thể thao cấp tỉnh và 3 giải thể thao cấp quốc gia, 1 giải cấp khu vực, thu hút trên 1.400 lượt vận động viên tham dự.

Để đáp ứng nhu cầu rèn luyện TDTT của nhân dân, cấp ủy Đảng và chính quyền trong tỉnh quan tâm đầu tư phát triển hạ tầng bảo đảm điều kiện về cơ sở vật chất và nhân lực phát triển TDTT. Hệ thống nhà tập, sân bãi, trang thiết bị dành cho hoạt động tập luyện, thi đấu TDTT được đầu tư xây dựng. Công tác xã hội hóa hoạt động TDTT mang lại chuyển biến tích cực. Nhiều địa phương đã huy động tốt nguồn lực trong nhân dân tham gia xây dựng cơ sở vật chất, sân bãi, dụng cụ tập luyện, thành lập các câu lạc bộ, điểm tập luyện, tổ chức các giải thể thao cấp cơ sở... góp phần đáp ứng nhu cầu tập luyện TDTT nâng cao sức khỏe của nhân dân. Nhờ đó, tỷ lệ người tham gia tập luyện TDTT thường xuyên liên tục tăng qua các năm. Đến nay, toàn tỉnh có 35.65% số người tập luyện TDTT thường xuyên, 33,2% số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình thể thao; gần 80% công nhân, viên chức - lao động tham gia tập luyện TDTT; 100% số trường thực hiện giờ thể dục chính khóa; 81,36% số trường thực hiện giờ thể dục ngoại khóa; 99,6% chiến sĩ công an, chiến sĩ quân đội rèn luyện thân thể đạt tiêu chuẩn và trong độ tuổi quy định.

Thời gian tới, ngành thể thao tỉnh tiếp tục phát triển đa dạng các hình thức tổ chức tập luyện và thi đấu TDTT ở cơ sở, nhất là vùng đồng bào dân tộc, vùng biên giới. Đồng thời, phát triển phong trào tập luyện TDTT trong lực lượng công nhân, viên chức - lao động, lực lượng vũ trang và quần chúng nhân dân gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng nông thôn mới, xây dựng khu đô thị văn minh. Ngoài ra, thực hiện hiệu quả công tác xã hội hóa, đa dạng các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất và nhân lực phát triển TDTT…

Bài, ảnh: LÊ HOÀNG