Sản phẩm khô cá lóc được công nhận xếp hạng 3 sao

18/02/2020 - 09:31

Ngày 14-2-2020, UBND tỉnh Vĩnh Long đã ban hành Quyết định số 365/QĐ-UBND về phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Vĩnh Long năm 2019.

A A

Chế biến khô một nắng tại Hợp tác xã cá lóc xã Phú Thành.

Theo đó, năm 2019 có 19 sản phẩm của 19 chủ thể là doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh thuộc Chương trình OCOP của tỉnh Vĩnh Long được công nhận sản phẩm đạt từ 3 sao đến 4 sao, gồm: 5 sản phẩm đạt hạng 4 sao và 14 sản phẩm đạt hạng 3 sao. Huyện Trà Ôn có 1 sản phẩm là khô cá lóc xã Phú Thành được xếp hạng 3 sao.

Sản phẩm đạt các hạng sao nêu trên được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận; được sử dụng nhãn hiệu OCOP và thứ hạng sao đạt được in, dán trên bao bì sản phẩm theo đúng quy định hiện hành.

Kết quả chứng nhận xếp hạng sao sản phẩm có giá trị trong 3 năm, kể từ ngày quyết định được ký ban hành.

Theo CHÍ HIẾU (Báo Vĩnh Long)