Sẽ phát hành sách tổng kết 45 năm xây dựng và phát triển tỉnh Vĩnh Long

21/02/2020 - 09:13

Ngày 20-2-2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức cuộc họp với các sở, ban ngành, lấy ý kiến đóng góp dự thảo kế hoạch của Tỉnh ủy và dự kiến phân công thực hiện tổng kết 45 năm xây dựng và phát triển tỉnh Vĩnh Long.

A A

Dự thảo kế hoạch của Tỉnh ủy tổng kết 45 năm xây dựng và phát triển tỉnh Vĩnh Long gồm 5 chuyên đề tổng kết: chặng đường 45 năm xây dựng hệ thống chính trị (1975- 2020); kinh tế Vĩnh Long 45 năm xây dựng và phát triển; Vĩnh Long xây dựng cơ sở hạ tầng góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; Văn hóa- xã hội tỉnh Vĩnh Long 45 năm nhìn là và chuyên đề công tác quốc phòng- an ninh tỉnh Vĩnh Long qua 45 năm.

Hội nghị ghi nhận được nhiều ý kiến đóng góp cho dự thảo nội dung đề cương tổng kết 45 năm xây dựng và phát triển tỉnh Vĩnh Long.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy- Nguyễn Bách Khoa tiếp thu ý kiến các đại biểu và giao cho phòng chuyên môn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy điều chỉnh, bổ sung nội dung các ý kiến đóng góp để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét quyết định. Đồng thời, chỉ đạo bổ sung vào kế hoạch phân công trách nhiệm phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy với các ngành, địa phương trong tổ chức hội nghị tổng kết 45 năm.

Dự kiến sau khi hoàn thành các chuyên đề trên, các nội dung tổng kết 45 năm xây dựng và phát triển tỉnh Vĩnh Long sẽ được in thành sách nhằm phục vụ cho Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Theo BÙI THANH (Báo Vĩnh Long)