Sinh viên Trường Ðại học Cần Thơ tiếp tục học không tập trung

20/02/2021 - 09:03

Trường Ðại học Cần Thơ vừa thông báo tiếp tục tổ chức giảng dạy và học không tập trung (kể cả học phần Giáo dục quốc phòng và an ninh) từ ngày 22 đến 28-2, để phòng chống dịch COVID-19.

A A

Sinh viên Trường Ðại học Cần Thơ tại Trung tâm học liệu của trường (ảnh chụp trước khi có thông báo học không tập trung để phòng, chống dịch COVID-19).

Các giảng viên được chủ động sắp xếp, lựa chọn phương pháp giảng dạy phù hợp, tăng cường áp dụng công nghệ thông tin vào việc dạy và học trên cơ sở đảm bảo chất lượng đào tạo. Viên chức, người lao động của Trường làm việc bình thường từ ngày 22-2, sau khi nghỉ Tết Nguyên đán. Các trạm trại, phòng thí nghiệm thực hành mở của phục vụ học viên, sinh viên làm luận văn tốt nghiệp và nghiên cứu, nhưng phải đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch...

Viên chức, người lao động, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh và học viên tại các trung tâm của Trường được yêu cầu bảo vệ bản thân và cộng đồng trước dịch bệnh; đồng thời thực hiện khai báo y tế theo quy định. Phòng Công tác Sinh viên tiếp tục chỉ đạo Trạm Y tế phối hợp chặt chẽ với cơ quan Y tế địa phương thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong Trường và hướng dẫn quy trình xử lý khi có tình huống xảy ra. Ðịa chỉ và số điện thoại cần liên hệ khẩn: Phòng Công tác Sinh viên (Trạm Y tế): (0292)3872115; di động: 0919636757; email: nttuong@ctu.edu.vn.

Trường Ðại học Cần Thơ hiện có quy mô đào tạo khoảng 45.000 sinh viên, học viên.

Theo B.NG (Báo Cần Thơ)