Sóc Trăng quyết liệt phòng, chống dịch tả heo châu Phi

07/03/2019 - 14:30

Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã trực tiếp chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương có biện pháp quyết liệt trong công tác phòng, chống dịch tả heo châu Phi bằng nhiều giải pháp cụ thể, nhằm ngăn chặn không để dịch vào địa bàn tỉnh.

A A

Các hộ gia đình tích cực tiêm ngừa phòng, chống dịch tả heo châu Phi.

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch tả heo châu Phi, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Chuyện đã chỉ đạo cho các sở, ban, ngành của tỉnh xây dựng các kế hoạch cụ thể để thực hiện công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh và tập trung một số biện pháp trọng tâm, như: Thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, tiêu độc sát trùng tại các trang trại và cơ sở giết mổ; kiểm soát chặt chẽ tại các trang trại nuôi heo tập trung ở các huyện, như: Châu Thành, Kế Sách, Thạnh Trị và Mỹ Tú. Chi cục Thống kê, Chi cục Chăn nuôi Thú y phối hợp điều tra, thống kê cụ thể số lượng chăn nuôi cũng như kiểm tra chặt chẽ tại các cơ sở giết mổ số lượng nhập heo.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Chuyện cũng đề nghị các sở, ban, ngành của tỉnh phải thực hiện nghiêm chỉ đạo “5 không” của Thủ tướng Chính phủ là không giấu dịch; không giết mổ vận chuyển heo bệnh; không mua bán sử dụng heo bệnh; không sử dụng thức ăn dư thừa chưa qua xử lý làm cám cho heo; không vứt xác heo ra môi trường. Trên tinh thần đó, các cấp, các ngành, các địa phương thực hiện nghiêm túc, đảm bảo các đàn heo nuôi trên địa bàn tỉnh an toàn trước nguy cơ dịch tả heo châu Phi đang chiều hướng diễn biến phức tạp. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người chăn nuôi hiểu rõ mức độ nguy hiểm của dịch tả heo châu Phi, các chính sách hỗ trợ tiêu hủy bắt buộc theo quy định của Nhà nước; ngoài dịch tả heo châu Phi thì cũng phải kiểm tra các dịch bệnh khác như lở mồm long móng...

Chi cục Chăn nuôi Thú y tỉnh Sóc Trăng, cho biết: Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có hơn 261.000 con heo, trên 80 trang trại nuôi tập trung, còn lại nuôi hình thức nhỏ lẻ tại các hộ gia đình. Chính vì vậy, vấn đề phòng, chống dịch tả heo châu Phi trên địa bàn tỉnh có phần khó khăn. Tuy nhiên, để công tác phòng, chống dịch hiệu quả, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Chuyện đã trực tiếp chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan quyết liệt hơn nữa trong công tác phòng, chống dịch tả heo châu Phi bằng nhiều giải pháp cụ thể, nhằm ngăn chặn không để dịch tả heo châu Phi vào địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Theo Đảng Cộng Sản Việt Nam