Sóc Trăng: Tiếp tục phát triển và nâng chất sản phẩm OCOP

12/08/2020 - 08:49

Tỉnh Sóc Trăng có nhiều sản phẩm đặc trưng như: lúa, gạo, bánh pía, lạp xưởng, thủy sản, hải sản, các loại trái cây đặc sản... Từ các loại sản phẩm trên, Sóc Trăng đã triển khai hiệu quả Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Để tạo động lực cho cá nhân, doanh nghiệp tham gia vào chương trình, Sóc Trăng đã xây dựng Đề án OCOP, giai đoạn 2018 - 2020. Đề án mới triển khai thực hiện hơn 1 năm nhưng đã góp phần to lớn vào việc nâng cao chất lượng sản phẩm tại các địa phương…

A A

Với vai trò là đơn vị được ngành nông nghiệp giao thực hiện các hoạt động triển khai Chương trình OCOP tại các địa phương, sau khi xem qua Dự thảo Báo cáo chính trị của Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Thuấn đã có những chia sẻ về kết quả triển khai Chương trình OCOP thời gian qua và định hướng trong thời gian tới.

Theo đồng chí Nguyễn Hoàng Thuấn, hơn 1 năm triển khai Chương trình OCOP, Sóc Trăng đã có tổng số 75 sản phẩm đạt chứng nhận các sao OCOP cấp tỉnh, trong đó có 51 sản phẩm đạt 3 sao OCOP và 24 sản phẩm đạt 4 sao OCOP. Trong số các sản phẩm trên thì địa phương đã đề xuất 8 sản phẩm lên Hội đồng Trung ương nâng cấp 4 sao OCOP cấp tỉnh lên 5 sao. Dự kiến tới đây sẽ có thêm 25 sản phẩm đạt chứng nhận các sao OCOP cấp tỉnh.

Qua đó có thể khẳng định hiệu quả kinh tế do Chương trình OCOP đem đến cho tỉnh nhà là góp phần gia tăng giá trị các sản phẩm đặc trưng của địa phương, tăng thu nhập, cải thiện sinh kế của người dân, góp phần gia tăng giá trị sản xuất trong khu vực nông nghiệp và thương mại, dịch vụ, tạo ra các sản phẩm OCOP chuẩn chất lượng quy định, bán giá cao, số lượng sản phẩm nhiều hơn nên đem lại lợi nhuận tốt hơn cho chủ thể OCOP. Về mặt xã hội, Chương trình OCOP đem lại đó là thúc đẩy các hình thức liên kết, kết nối cộng đồng trong sản xuất, phát triển các hình thức tổ chức sản xuất liên kết, hợp tác bằng việc hình thành các tổ hợp tác, hợp tác xã, tăng số lượng sản phẩm cùng chất lượng cung cấp thị trường trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, còn bảo vệ môi trường khi áp dụng các quy trình, quy chuẩn sản xuất sạch, sản xuất an toàn trong sản xuất tất cả các dòng sản phẩm OCOP.

Nhiều sản phẩm đạt chứng nhận các sao OCOP cấp tỉnh đã phục vụ cho thị trường xuất khẩu. Ảnh: THÚY LIỄU

Đồng chí Nguyễn Hoàng Thuấn cho biết, trong Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 có nêu các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo lĩnh vực. Theo đó, trong phần nhiệm vụ, giải pháp về đẩy mạnh cơ cấu nền kinh tế gắn đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, trong đó có đề cập đến Chương trình OCOP, bản thân tôi hoàn toàn nhất trí cao dự thảo báo cáo nêu.

Để góp phần hoàn thành tốt các mục tiêu trên, Chi cục Phát triển nông thôn sẽ tiếp tục thực hiện tốt Đề án Chương trình OCOP cũng như nâng cấp mở rộng các sản phẩm OCOP bằng các công việc cụ thể, như: xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch triển khai Chương trình OCOP hàng năm và từng giai đoạn; chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh xây dựng bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP, thành lập Hội đồng đánh giá; lồng ghép các hoạt động của Chương trình OCOP vào các chương trình, dự án, đề án của tỉnh; phối hợp viện, trường, sở, ngành, địa phương đào tạo nguồn nhân lực OCOP; phối hợp Liên minh HTX và địa phương hỗ trợ phát triển các hình thức liên kết, tổ chức sản xuất... nhằm đạt, vượt mục tiêu Đề án Chương trình OCOP, giai đoạn 2021 - 2025 đề ra có 35 sản phẩm OCOP. Theo đó, đơn vị sẽ phát triển 55 sản phẩm OCOP tại các địa phương, nâng tổng số sản phẩm đạt chứng nhận OCOP cấp tỉnh đến cuối năm 2025 là 145 sản phẩm.

Theo THÚY LIỄU (Báo Sóc Trăng)