Tạo tiền đề phát triển cụm công nghiệp ở Cù Lao Dung

05/11/2018 - 08:36

Với xu hướng hội nhập và phát triển thì việc hình thành cụm công nghiệp ở huyện Cù Lao Dung sẽ góp phần thu hút các dự án đầu tư mới, tạo điều kiện di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm, có nguy cơ gây ô nhiễm vào nơi tập trung là thực sự cần thiết để huyện ngày càng phát triển.

A A

Để góp phần cụ thể hóa mục tiêu này, từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp đã hỗ trợ kinh phí để Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Cù Lao Dung thực hiện Đề án “Hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết Cụm Công nghiệp An Thạnh, huyện Cù Lao Dung”. Đề án được thực hiện với tổng kinh phí gần 812 triệu đồng; trong đó, kinh phí khuyến công quốc gia hỗ trợ 400 triệu đồng, kinh phí từ ngân sách huyện đối ứng hơn 411 triệu đồng. Từ các nguồn kinh phí này, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Cù Lao Dung đã tổ chức lấy ý kiến quy hoạch, khảo sát quy hoạch, thuê đơn vị tư vấn thiết kế quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/500, thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng.

Việc hình thành cụm công nghiệp tại Cù Lao Dung sẽ góp phần chuyển dịch một phần đất nông nghiệp kém hiệu quả sang đầu tư phát triển công nghiệp.

Theo quy hoạch, Cụm Công nghiệp An Thạnh có diện tích 40ha, đặt tại ấp An Thường, xã An Thạnh 1. Ngành nghề dự kiến ưu tiên đầu tư gồm: các ngành công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm; chế biến nông sản, thủy hải sản, hàng hóa xuất khẩu; cơ khí chế tạo; điện tử, may mặc, các loại hình nông nghiệp phụ trợ phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Theo nhận định của ngành chức năng, huyện Cù Lao Dung có nhiều lợi thế về vị trí địa lý do phía Tây của huyện là sông Hậu, đây là tuyến giao thông thủy quan trọng kết nối với các nhánh sông khác trong khu vực. Về giao thông đường bộ, huyện cũng nối với một số huyện và tỉnh lân cận khác. Nguồn nước cấp cho cụm công nghiệp từ sông Hậu và nước ngầm tại chỗ bảo đảm nguồn cấp nước dồi dào cho cụm công nghiệp, nguồn điện đấu nối từ lưới điện hiện có cho khu vực quy hoạch cũng được đảm bảo.

Từ thực tế nêu trên, việc hình thành cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Cù Lao Dung được ngành chức năng nhận định sẽ góp phần chuyển dịch một phần diện tích đất nông nghiệp, đất chưa sử dụng, ít hiệu quả sang đầu tư công nghiệp, tăng thu nhập cho địa phương; tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư vào địa phương, góp phần tăng giá trị sản xuất công nghiệp và tăng nguồn thu ngân sách.

Về mặt xã hội, Cụm Công nghiệp An Thạnh là một dự án quan trọng trong chiến lược phát triển công nghiệp của huyện Cù Lao Dung nói riêng và tỉnh Sóc Trăng nói chung. Sự hình thành và phát triển cụm công nghiệp nơi đây sẽ góp phần giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường, đẩy nhanh tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội của huyện, giải quyết việc làm ổn định cho lao động tại địa phương và các vùng lân cận.

Cù Lao Dung là huyện nằm trong vùng kinh tế biển của tỉnh Sóc Trăng. Hiện nay trên địa bàn huyện có 266 cơ sở sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp với quy mô nhỏ, có một số cơ sở sản xuất gia công, chế biến gây ô nhiễm về tiếng ồn và nước thải nên cần phải di dời (khoảng 10 cơ sở). Giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp của huyện năm 2016 đạt 82 tỉ đồng, tăng 2,5% so với năm 2015, các ngành nghề chủ yếu là nước đá, cưa xẻ gỗ. Dự kiến đến hết năm 2018, giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp là 85 tỉ đồng.

Theo đánh giá của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp, Đề án “Hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết Cụm Công nghiệp An Thạnh, huyện Cù Lao Dung” đã đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của huyện, phù hợp với xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa công nghiệp nông thôn. Tạo cơ sở pháp lý để tiến hành việc đầu tư xây dựng và quản lý xây dựng cụm công nghiệp, đủ điều kiện giao đất cho nhà đầu tư, tạo tiền đề cho việc hình thành và phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn theo quy hoạch được phê duyệt.

Việc thành lập Cụm Công nghiệp An Thạnh sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, tạo thuận lợi cho việc quản lý, kiểm soát ô nhiễm môi trường. Đồng thời góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của Cù Lao Dung ngày càng phát triển.

Theo Báo Sóc Trăng