Thanh tra Chính phủ công bố quyết định thanh tra tại tỉnh Trà Vinh

02/07/2018 - 15:34

Ngày 2-7, Đoàn Thanh tra của Chính phủ công bố Quyết định thanh tra tại tỉnh Trà Vinh về việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng...

A A

Ông Đặng Công Huẩn (đứng), Phó Tổng Thanh tra Chính phủ phát biểu tại buổi công bố. Ảnh: Thanh Hoà - TTXVN

Ngày 2-7, tại Trà Vinh, Đoàn Thanh tra của Chính phủ công bố Quyết định thanh tra tại tỉnh Trà Vinh về việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng, quản lý sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh, thời kỳ từ 1-1-2013-31-12-2017. 

Ông Đặng Công Huẩn, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ cho biết, chương trình thanh tra thuộc kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong năm 2018. Công tác thanh tra nhằm chấn chỉnh kịp thời những tồn tại, hạn chế hiện nay; đồng thời, giúp Chính phủ điều chỉnh, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật ngày càng hoàn thiện.

Tại Trà Vinh, Đoàn Thanh tra của Chính phủ sẽ tiến hành thanh tra các nội dung trên tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh trong thời hạn 70 ngày kể từ ngày công bố quyết định. 

Theo báo cáo của UBND tỉnh Trà Vinh, từ ngày 1-1-2013-31-12-2017, toàn ngành Thanh tra tỉnh Trà Vinh đã triển khai gần 6.000 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành và 376 cuộc thanh tra hành chính tại 845 đơn vị với nhiều nội dung như thanh tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về thanh tra, pháp luật về khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng…

Qua thanh tra đã kiến nghị thu hồi hơn 71 tỷ đồng và trên 293.000 m2 đất; xử phạt hành chính hơn 25 tỷ đồng… Thực hiện pháp luật về tiếp công dân, toàn tỉnh đã tiếp 25.510 lượt người với gần 25.000 vụ việc. 

Về xem xét, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị khi để xảy ra tham nhũng, thời gian qua, Vinh đã xử lý kỷ luật về Đảng đối với 59 đảng viên; trong đó khiển trách 13 người, cảnh 21 người, cách chức 5 người và khai trừ Đảng 20 người.

Tỉnh cũng xử lý kỷ luật về chính quyền, đoàn thể 23 cán bộ, công chức; trong đó, khiển trách 8 người, cảnh cáo 3 người, hạ bậc lương 1 người, cách chức 6 người và buộc thôi việc 5 người.

Theo TTXVN