Tháp Mười phấn đấu trở thành huyện NTM

22/05/2018 - 14:43

Đến nay, huyện Tháp Mười (Đồng Tháp) đã có 7/12 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Năm 2018, huyện tập trung cho 2 xã Mỹ Hoà, Tân Kiều đạt chuẩn và đặt quyết tâm cán đích NTM đối với 3 xã còn lại trong năm 2019 là Hưng Thạnh, Thạnh Lợi, Láng Biển…

A A

Sản xuất nông nghiệp góp phần xây dựng NTM ở Tháp Mười

Cùng với đó, Tháp Mười cũng tập trung hoàn thành các tiêu chí NTM. Đến nay, huyện đã đạt 3/9 tiêu chí của huyện NTM gồm thuỷ lợi, an ninh trật tự và chỉ đạo xây dựng NTM. Bên cạnh xây dựng xã NTM theo lộ trình, Ban Thường vụ Huyện uỷ cùng các xã duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí theo Bộ tiêu chí quốc gia NTM, giai đoạn 2016 - 2020.

Bí thư Tỉnh uỷ Lê Minh Hoan cho biết, Tháp Mười không chỉ mang sứ mệnh quan trọng là hình mẫu xây dựng NTM của tỉnh, mà xa hơn còn là cho cả vùng. Ngoài nhiệm vụ hoàn thành các tiêu chí của huyện NTM, Tháp Mười cần kích hoạt tâm thế xây dựng huyện NTM trong các tầng lớp nhân dân.

Theo LÊ HOÀNG VŨ (Nông Nghiệp)