Thể thao phong trào phát triển đa dạng

03/05/2019 - 08:47

 - Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, phong trào tập luyện, thi đấu thể dục - thể thao (TDTT) đã và đang được địa phương tích cực thực hiện gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng văn minh đô thị và xây dựng nông thôn mới. Qua đó, góp phần xây dựng lối sống lành mạnh, cải thiện đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân.

A A

Với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, phong trào TDTT trên địa bàn tỉnh đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Ngành thể thao tỉnh thường xuyên phối hợp tốt với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức nhiều hoạt động TDTT phục vụ nhiệm vụ chính trị, các sự kiện trọng đại của đất nước và các ngày lễ lớn của dân tộc. Nhiều địa phương đã huy động tốt nguồn lực trong nhân dân tham gia xây dựng cơ sở vật chất, sân bãi, dụng cụ tập luyện, thành lập các câu lạc bộ, điểm tập luyện, tổ chức các giải thể thao cấp cơ sở... đáp ứng nhu cầu tập luyện TDTT, nâng cao sức khỏe của nhân dân. Tỷ lệ người dân tham gia tập luyện TDTT thường xuyên tăng qua các năm, đến nay, toàn tỉnh có 35,65% người tập luyện TDTT thường xuyên và trên 33,2% gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình thể thao.

Phong trào rèn luyện TDTT trong công nhân viên chức, lao động (CNVC-LĐ) được các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh quan tâm đẩy mạnh thực hiện, với nhiều loại hình hoạt động phong phú và đa dạng. Bên cạnh các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CNVC-LĐ, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tỉnh thường xuyên tổ chức hội thao, giải thể thao, nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho CNVC-LĐ. Ngoài ra, các công đoàn cơ sở doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước được ban lãnh đạo công ty, doanh nghiệp tạo điều kiện tham gia nhiều hoạt động TDTT.

Ngành giáo dục và đào tạo, văn hóa - thể thao và du lịch phối hợp chặt chẽ, thúc đẩy phong trào TDTT phát triển mạnh mẽ trong trường học. Nhiều môn TDTT được các trường lồng ghép vào phong trào thi đua xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, với nhiều hình thức đa dạng, thu hút đông đảo học sinh, sinh viên tham gia. Qua đó, không những tạo sân chơi bổ ích, nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất mà còn góp phần rèn luyện ý chí, kỷ luật và lối sống lành mạnh cho học sinh, sinh viên. Đến nay, 100% trường học trên địa bàn tỉnh đảm bảo chương trình giáo dục thể chất nền nếp, trên 80% trường học tổ chức tốt hoạt động TDTT ngoại khóa.

Những năm qua, ngành thể thao tỉnh đầu tư xây dựng, phát triển phong trào TDTT phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, phong tục, tập quán của mỗi vùng đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa, miền núi. Đặc biệt, quan tâm, tạo điều kiện khôi phục, bảo tồn và phát triển các các trò chơi dân gian, môn thể thao dân tộc. Đồng thời, duy trì việc tổ chức xen kẽ hàng năm Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào dân tộc Khmer và Chăm, nhằm giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa đặc sắc của các dân tộc trong tỉnh.          

Thời gian tới, ngành thể thao tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho các cấp, ngành và quần chúng nhân dân tham gia tập luyện TDTT thường xuyên. Đồng thời, phát triển đa dạng các hình thức tập luyện và thi đấu TDTT ở cơ sở, nhất là vùng đồng bào dân tộc, vùng biên giới. Bên cạnh đó, tăng cường đào tạo lực lượng huấn luyện viên, trọng tài có trình độ chuyên môn; nâng cao chất lượng tuyển chọn, đào tạo vận động viên. Đặc biệt, thực hiện hiệu quả công tác xã hội hóa, huy động các nguồn lực đầu tư cho thể thao, qua đó tăng cường sức khỏe, xây dựng lối sống lành mạnh, cải thiện đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân, góp phần thúc đẩy phong trào TDTT quần chúng phát triển bền vững.

Thể thao phong trào phát triển đa dạng

Bóng chuyền là môn thể thao thu hút đông đảo người dân tập luyện và thi đấu

Bài, ảnh: TRUNG HIẾU