Đồng Tháp tổ chức giao lưu thể thao chào mừng ngày Thể thao Việt Nam 27-3-2019

Đồng Tháp tổ chức giao lưu thể thao chào mừng ngày Thể thao Việt Nam 27-3-2019

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp đã xây dựng Kế hoạch số 31/KH-SVHTTDL về việc tổ chức giao lưu thể thao chào mừng ngày Thể thao Việt Nam 27-3-2019.


Warning: DOMDocument::load(): I/O warning : failed to load external entity "/home/www/html/online/baoangiang/ttmt/data/metadata/news_list_dl.xml" in /home/www/html/online/baoangiang/ttmt/application/modules/default/models/Common.php on line 562