Đại hội thể thao ĐBSCL có nguy cơ lùi thời gian tổ chức

Đại hội thể thao ĐBSCL có nguy cơ lùi thời gian tổ chức

Do diễn biến phức tạp, khó lường của dịch Covid-19, Đại hội Thể thao đồng bằng sông Cửu Long lần thứ VIII - Vĩnh Long năm 2020 có nguy cơ sẽ lùi thời gian tổ chức.


Warning: DOMDocument::load(): I/O warning : failed to load external entity "/home/www/html/online/baoangiang/ttmt/data/metadata/news_list_dl.xml" in /home/www/html/online/baoangiang/ttmt/application/modules/default/models/Common.php on line 562