Giải xe đạp Về Nông Thôn: Chiến thắng kép cho tay đua Trần Tuấn Kiệt

Giải xe đạp Về Nông Thôn: Chiến thắng kép cho tay đua Trần Tuấn Kiệt

Sau khi giành chiến thắng chặng 5 vào hôm qua, tay đua trẻ của đội Domesco Đồng Tháp tiếp tục thể hiện phong độ rút tuyệt vời trong chặng 6 diễn ra hôm nay, lần thứ hai bước lên bục vinh quang.


Warning: DOMDocument::load(): I/O warning : failed to load external entity "/home/www/html/online/baoangiang/ttmt/data/metadata/news_list_dl.xml" in /home/www/html/online/baoangiang/ttmt/application/modules/default/models/Common.php on line 562