Hiệu quả tích cực từ việc đưa trò chơi dân gian vào trường học

Hiệu quả tích cực từ việc đưa trò chơi dân gian vào trường học

Vĩnh Long nằm giữa trung tâm ĐBSCL, nơi giao lưu và cũng là điểm hội tụ nét văn hóa truyền thống giữa các vùng miền- đặc biệt các trò chơi dân gian. Từ xa xưa, trò chơi dân gian gắn kết với người dân nơi đây từ tuổi thơ cho đến lúc trưởng thành.