Đồng Tháp: Xuất khẩu tiếp tục tăng trưởng mạnh

Đồng Tháp: Xuất khẩu tiếp tục tăng trưởng mạnh

Năm 2017, với sự nỗ lực phấn đấu của toàn ngành công thương trong việc quyết tâm cải thiện môi trường đầu tư, xúc tiến thương mại..., các hoạt động của ngành đã đạt được nhiều kết quả tích cực, đưa kinh tế tỉnh tiếp tục tăng trưởng.