Hậu Giang: Quan tâm đầu tư các tuyến giao thông bức xúc

Hậu Giang: Quan tâm đầu tư các tuyến giao thông bức xúc

Những năm qua, các địa phương trong tỉnh Hậu Giang đã tranh thủ các nguồn lực đầu tư phát triển giao thông nông thôn, cải thiện điều kiện đi lại cho Nhân dân. Tuy nhiên, nhiều nơi bức xúc về đường đi lại vẫn chưa được giải quyết.