Kiên Giang nỗ lực xây dựng Phú Quốc thành đô thị thông minh

Kiên Giang nỗ lực xây dựng Phú Quốc thành đô thị thông minh

Triển khai thực hiện đề án xây dựng thành phố thông minh Phú Quốc các giai đoạn tiếp theo, tỉnh Kiên Giang tập trung các lĩnh vực ưu tiên triển khai đô thị thông minh, các nhóm giải pháp trọng tâm.