Tự hào từ Mũi Cà Mau

Tự hào từ Mũi Cà Mau

“Vừng trời Ðông, ánh hồng tươi sáng bừng lên/Ðàn bồ câu trắng bay về trong nắng mới/Ngàn triệu dân siết tay nhau/Ðứng quanh Ðảng Cộng sản Việt Nam/Khối kết đoàn công nông bền vững”.