Tiền Giang được bầu 61 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026

05/03/2021 - 15:42

Ngày 2-3-2021, Ủy ban Bầu cử tỉnh Tiền Giang ban hành Nghị quyết 01 Ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2021 - 2026.

A A

Cụ thể: Tổng số đại biểu HĐND tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2021 - 2026 là 61 đại biểu; số đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2021 - 2026 là 22 đơn vị.

Danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2021 - 2026 cụ thể như sau:

Đơn vị bầu cử số 1 gồm 7 xã thuộc huyện Cái Bè: An Thái Đông, Mỹ Lương, An Thái Trung, An Hữu, Hòa Hưng, Tân Thanh, Tân Hưng; được bầu 3 đại biểu.

Đơn vị bầu cử số 2 gồm 9 xã thuộc huyện Cái Bè: Hòa Khánh, Thiện Trung, Mỹ Trung, Mỹ Đức Đông, Mỹ Đức Tây, Mỹ Tân, Mỹ Lợi B, Mỹ Lợi A, Thiện Trí; được bầu 3 đại biểu.

Đơn vị bầu cử số 3 gồm 9 xã, thị trấn thuộc huyện Cái Bè: Thị trấn Cái Bè, các xã Đông Hòa Hiệp, An Cư, Mỹ Hội, Hậu Thành, Hậu Mỹ Phú, Hậu Mỹ Trinh, Hậu Mỹ Bắc A, Hậu Mỹ Bắc B; được bầu 3 đại biểu.

Đơn vị bầu cử số 4 gồm 8 xã thuộc huyện Cai Lậy: Thạnh Lộc, Mỹ Thành Bắc, Phú Cường, Mỹ Thành Nam, Phú Nhuận, Bình Phú, Cẩm Sơn, Phú An; được bầu 3 đại biểu.

Đơn vị bầu cử số 5 gồm 8 xã thuộc huyện Cai Lậy: Mỹ Long, Long Tiên, Hiệp Đức, Long Trung, Hội Xuân, Tân Phong, Tam Bình, Ngũ Hiệp; được bầu 3 đại biếu.

Đơn vị bầu cử số 6 gồm 8 xã, phường  thuộc TX. Cai Lậy: Phường 1, Phường 2, Phường 4, Phường 5, các xã Thanh Hòa, Long Khánh, Phú Quý, Nhị Quý; được bầu 2 đại biểu.

Đơn vị bầu cử số 7 gồm 8 xã, phường thuộc TX. Cai Lậy: Phường 3, Phường Nhị Mỹ, các xã Mỹ Phước Tây, Mỹ Hạnh Đông, Mỹ Hạnh Trung, Tân Phú, Tân Bình, Tân Hội; được bầu 2 đại biểu.

Đơn vị bầu cử số 8 gồm 12 xã, thị trấn thuộc huyện Tân Phước: Thị trấn Mỹ Phước, Phú Mỹ, Tân Lập 2, Tân Hòa Thành, Tân Hòa Đông, Tân Hòa Tây, Thạnh Hòa, Thạnh Mỹ, Tân Lập 1, Hưng Thạnh, Thạnh Tân, Phước Lập; được bầu 3 đại biểu.

Đơn vị bầu cử số 9 gồm 8 xã, thị trấn thuộc huyện Châu Thành: Thị trấn Tân Hiệp, các xã Tân Lý Tây, Tân Hội Đông, Long An, Tân Hương, Thân Cửu Nghĩa, Tân Lý Đông, Tam Hiệp; được bầu 3 đại biểu.

Đơn vị bầu cử số 10 gồm 9 xã thuộc huyện Châu Thành: Dưỡng Điềm, Điềm Hy, Long Định, Nhị Bình, Hữu Đạo, Bình Trưng, Đông Hòa, Long Hưng, Thạnh Phú; được bầu 3 đại biểu.

Đơn vị bầu cử số 11 gồm 6 xã thuộc huyện Châu Thành: Bình Đức, Kim Sơn, Song Thuận, Phú Phong, Vĩnh Kim, Bàn Long; được bầu 2 đại biểu.

Đơn vị bầu cử số 12 gồm 5 xã, phường thuộc TP. Mỹ Tho: Phường 5, Phường 10, các xã Trung An, Phước Thạnh, Thới Sơn; được bầu 3 đại biểu.

Đơn vị bầu cử số 13 gồm 6 xã, phường thuộc TP. Mỹ Tho: Phường 1, Phường 4, Phường 6, Phường 7, các xã Đạo Thạnh, Mỹ Phong; được bầu 3 đại biểu.

Đơn vị bầu cử số 14 gồm 6 xã, phường thuộc TP. Mỹ Tho: Phường 2, Phường 3, Phường 8, Phường 9, Phường Tân Long, xã Tân Mỹ Chánh; được bầu 2 đại biểu.

Đơn vị bầu cử số 15 gồm 10 xã, thị trấn thuộc huyện Chợ Gạo: Các xã Song Bình, Long Bình Điền, Hòa Tịnh, Tân Bình Thạnh, Trung Hòa, Phú Kiết, Mỹ Tịnh An, Thanh Bình, Lương Hòa Lạc, Thị trấn Chợ Gạo; được bầu 3 đại biểu.

Đơn vị bầu cử số 16 gồm 9 xã thuộc huyện Chợ Gạo: Bình Phan, Tân Thuận Bình, Quơn Long, Hòa Định, Xuân Đông, An Thạnh Thủy, Bình Phục Nhứt, Bình Ninh, Đăng Hưng Phước; được bầu 3 đại biểu.

Đơn vị bầu cử số 17 gồm 7 xã thuộc huyện Gò Công Tây: Đồng Sơn, Đồng Thạnh, Bình Phú, Bình Nhì, Thành Công, Yên Luông, Thạnh Trị; được bầu 2 đại biểu.

Đơn vị bầu cử số 18 gồm 6 xã, thị trấn thuộc huyện Gò Công Tây: Thị trấn Vĩnh Bình, các xã Thạnh Nhựt, Long Vĩnh, Bình Tân, Vĩnh Hựu, Long Bình; được bầu 3 đại biểu.

Đơn vị bầu cử số 19 gồm 12 xã, phường thuộc TX. Gò Công: Phường 1, Phường 2, Phường 3, Phường 4, Phường 5 và các xã Long Hòa, Long Thuận, Long Chánh, Long Hưng, Bình Xuân, Bình Đông, Tân Trung; được bầu 3 đại biểu.

Đơn vị bầu cử số 20 gồm 6 xã, thị trấn thuộc huyện Gò Công Đông: Thị trấn Vàm Láng, các xã Tân Phước, Tân Đông, Tân Tây, Gia Thuận, Kiểng Phước; được bầu 3 đại biểu.

Đơn vị bầu cử số 21 gồm 7 xã, thị trấn thuộc huyện Gò Công Đông: Thị trấn Tân Hòa, các xã Bình Nghị, Bình Ân, Phước Trung, Tân Thành, Tân Điền, Tăng Hòa; được bầu 3 đại biểu.

Đơn vị bầu cử số 22 gồm 6 xã thuộc huyện Tân Phú Đông: Tân Thới, Tân Phú, Tân Thạnh, Phú Thạnh, Phú Tân, Phú Đông; được bầu 3 đại biểu.

Theo M.T (Báo Ấp Bắc)