Tiền Giang: Gần 85 ngàn khối nước giúp dân cứu sầu riêng

24/03/2020 - 09:10

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tiền Giang, tỉnh đã tổ chức 37 điểm cấp nước ngọt cứu khẩn cấp cây sầu riêng và phục vụ sản xuất các cây ăn trái khác ở các huyện phía Tây.

A A

Đến 15 giờ ngày 22-3 các địa phương đã tiếp nhận 84.559 m3 nước ngọt, đã phân phối 66.193 m3 cho 10.974 hộ dân, cụ thể: Huyện Châu Thành đã tổ chức được 6 điểm, với 12.390 m3 nước tiếp nhận, đã phân phối 11.300 m3 , cấp cho 1.505 hộ; TX. Cai Lậy đã tổ chức được 12 điểm, với 12.767 m3  nước tiếp
nhận, đã phân phối 6.924 m3 , cấp cho 1.888 hộ; Huyện Cai Lậy đã tổ chức được 19 điểm, với 59.402 m3 tiếp nhận, đã phân phối 47.968 m3,  cấp cho 7.581 hộ.

Hiện tỉnh cũng đang vận chuyển nước ngọt tưới cho cây thanh long, mít, bưởi tại vùng Ngọt hóa Gò Công.

Theo M.T (Báo Ấp Bắc)