Tiền Giang: Hỗ trợ người bán vé số lẻ 70.000 đồng/ngày

04/04/2020 - 10:40

Ngày 3-4, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tiền Giang Lê Văn Nghĩa đã ký văn bản số 1487 về việc hỗ trợ người bán lẻ vé số trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

A A

Theo đó, qua xem xét về việc hỗ trợ người bán vé số lẻ trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (công văn số 196/XSKT-TCHC ngày 1-4-2020 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tiền Giang), UBND tỉnh đồng ý sử dụng từ nguồn chi phí hoạt động kinh doanh năm 2020 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tiền Giang để hỗ trợ cho người bán lẻ vé số trên địa bàn tỉnh Tiền Giang với mức hỗ trợ 70.000 đồng/người/ngày, thời gian hỗ trợ là 15 ngày/người (tổng mức hỗ trợ là 1.050.000 đồng/người).

UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội khẩn trương phối hợp với UBND các huyện, thành, thị rà soát, tổng hợp, cung cấp danh sách người bán lẻ vé số trên địa bàn tỉnh và số tài khoản tiền gửi cho Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tiền Giang để chuyển tiền cho các địa phương thực hiện việc hỗ trợ kịp thời, chặt chẽ, đúng đối tượng, tránh trùng lặp đối tượng hỗ trợ.

Đồng thời, giao Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tiền Giang phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện theo đúng quy định.

Theo Ý PHƯƠNG (Báo Ấp Bắc)