Tiền Giang: Triển khai kế hoạch Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính

04/03/2021 - 09:50

Chiều 3-3, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021. Ðồng chí Nguyễn Văn Mười, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

A A

Quang cảnh hội nghị.

Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính là 1 trong 3 cuộc tổng điều tra lớn được thực hiện theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ với chu kỳ 5 năm/lần sẽ cung cấp số liệu toàn bộ về khu vực công nghiệp, xây dựng và khu vực dịch vụ, nông nghiệp nhằm đánh giá sự phát triển về số lượng, quy mô và lao động của các cơ sở kinh tế; nắm được cơ cấu từng ngành kinh tế trong GDP, làm tiền đề quan trọng cho việc tính toán số liệu GDP của toàn quốc và GRDP của mỗi địa phương.

Nội dung điều tra bao gồm các nhóm thông tin về nhận dạng đơn vị điều tra; lao động và thu nhập người lao động; thông tin về người đứng đầu; lao động của cơ sở; thu nhập của người lao động; kết quả, chi phí sản xuất, kinh doanh; tình hình ứng dụng công nghệ thông tin; tình hình tiếp cận tài chính, hội nhập kinh tế quốc tế và thông tin chuyên đề về đơn vị điều tra... Ðối tượng điều tra gồm các đơn vị ngành kinh tế trên địa bàn gồm cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể; cơ sở sự nghiệp, hiệp hội; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng…

Đến ngày 25-2-2021, danh sách nền các khối điều tra gồm doanh nghiệp, sự nghiệp, hiệp hội đã được cập nhật trên Trang web điều hành Tổng điều tra tỉnh với số lượng như sau: 5.717 doanh nghiệp, trong đó có 4.882 doanh nghiệp thuộc diện kê khai thông tin; 787 đơn vị sự nghiệp; 102 hiệp hội. Công tác triển khai thu thập thông tin về các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc khối doanh nghiệp, đơn vị hành chính, sự nghiệp, cơ sở cá thể, tôn giáo, tín ngưỡng từ tháng 3 đến tháng 7-2021.

Tổng điều tra năm 2021 được áp dụng những ứng dụng mới về công nghệ thông tin, kinh tế số như sử dụng phần mềm quản lý, tự động hóa cho sản xuất kinh doanh; sử dụng hình thức thương mại điện tử qua hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ trực tuyến và thay đổi căn bản hình thức thu thập thông tin…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Mười đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo các cấp, các sở, ban, ngành của tỉnh tăng cường phối hợp với Cục Thống kê tỉnh, Sở Nội vụ nghiêm túc bám sát thực hiện kế hoạch và phương án Tổng điều tra năm 2021. Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh thường xuyên liên hệ với Ban Chỉ đạo Trung ương để tranh thủ sự hỗ trợ, cập nhật đầy đủ, kịp thời các hướng dẫn nghiệp vụ để thực hiện tốt công tác kê khai thông tin đạt mức chuẩn xác nhất. Bên cạnh đó, Thường trực Ban Chỉ đạo báo cáo kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tác nghiệp về Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh để có hướng chỉ đạo kịp thời, bảo đảm chất lượng, tiến độ đã đề ra.

Theo NHƯ NGỌC (Báo Ấp Bắc)