Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hậu Giang không tổ chức họp từ ngày 6 đến 10-4

05/04/2020 - 17:54

Từ ngày 6 đến ngày 10-4, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hậu Giang không tổ chức bất kỳ cuộc họp nào.

A A

 Trong lịch công tác tuần chỉ để Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh Hậu Giang làm việc tại cơ quan và chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Văn phòng UBND tỉnh có lưu ý là trường hợp Thường trực UBND tỉnh cần chỉ đạo, sẽ mời những cuộc họp đột xuất. Đây là lần đầu tiên từ khi thành lập tỉnh đến nay mới có việc không bố trí lịch họp trong tuần.

Không họp là để Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh dành thời gian để kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19. Trước đó, các cuộc họp có tổ chức đều hạn chế số lượng 20 người tại các phòng họp, người tham gia đều phải đeo khẩu trang. Tuần vừa qua, Bí thư Tỉnh ủy, Thường trực UBND tỉnh có nhiều đợt kiểm tra đột xuất công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo tinh thần Chỉ thị số 16 của Chính phủ và Chỉ thị số 534 của UBND tỉnh, ở các địa phương, các công ty, doanh nghiệp còn hoạt động. Công tác chỉ đạo, kiểm tra sẽ được lãnh đạo tỉnh tiếp tục thực hiện trong tuần này, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, coi trọng sức khỏe và tính mạng con người là trên hết, kiểm soát tốt để ngăn chặn các cas bệnh nếu có tại tỉnh và hạn chế thấp nhất tình trạng lây nhiễm ra cộng đồng.

Theo HOÀNG NGUYÊN (Báo Hậu Giang)