Tổ chức chu đáo Đại hội Thể dục - Thể thao các cấp

18/09/2020 - 09:04

 - Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc, trong 2 năm 2021-2022, toàn tỉnh sẽ tiến hành tổ chức Đại hội Thể dục - Thể thao (TDTT) các cấp, tiến tới Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ IX-2022.

A A

Thực hiện Hướng dẫn số 2535/HD-BVHTTDL ngày 9-7-2020 của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) về việc hướng dẫn tổ chức Đại hội TDTT các cấp, tiến tới Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ IX-2022, trong 2 năm 2021 - 2022, toàn tỉnh sẽ tiến hành tổ chức Đại hội TDTT các cấp: cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị); cấp huyện, thị xã, thành phố và cấp tỉnh.

Thời gian tổ chức Đại hội TDTT các cấp cơ sở: xã, phường, thị trấn, huyện, thị xã, thành phố và các sở, ngành, trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, đoàn thể cấp tỉnh tiến hành từ tháng 1-2021 đến hết tháng 2-2022; cấp tỉnh từ tháng 3-2022 đến hết tháng 4-2022. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, phát sinh vượt thẩm quyền, các đơn vị báo cáo về Sở VH-TT&DL để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Giữ gìn và phát triển thể thao truyền thống, dân tộc

Sở VH-TT&DL tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban Tổ chức Đại hội TDTT tỉnh An Giang lần thứ IX-2022. Đồng thời, chủ trì, phối hợp các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan và các địa phương chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức thành công lễ khai mạc, thi đấu và tổng kết, bế mạc Đại hội TDTT tỉnh An Giang năm 2022.

Trong chương trình Đại hội TDTT các cấp phải gắn liền với cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, chương trình xây dựng nông thôn mới để thu hút đông đảo nhân dân tham gia, góp phần xây dựng, phát triển phong trào TDTT toàn dân.

Ngoài ra, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các ngành, địa phương tổ chức Đại hội TDTT các cấp theo phương châm thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả. Bên cạnh đó, chọn một số địa phương cấp xã, huyện tổ chức đại hội điểm để có cơ sở đánh giá, rút kinh nghiệm và triển khai đồng bộ trong toàn tỉnh.

Lễ khai mạc, tổ chức thi đấu các môn trong chương trình Đại hội TDTT các cấp phải lồng ghép và gắn liền chào mừng các ngày lễ lớn trong năm, các sự kiện trọng đại của địa phương và phát động phong trào “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân” để nhân dân tham gia hưởng ứng. Đặc biệt, tham mưu các cơ chế, chính sách và có kế hoạch chuẩn bị lực lượng vận động viên (VĐV), các điều kiện cần thiết để phục vụ các đội tuyển thể thao của tỉnh tham gia thi đấu tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ IX-2022.

Điền kinh đang được ngành thể thao tỉnh gầy dựng

Để đảm bảo công tác triển khai tổ chức Đại hội TDTT các cấp tỉnh An Giang lần thứ IX-2022, tiến tới Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ IX-2022 đạt kết quả tốt, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về lĩnh vực TDTT.

Qua đó, tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể và toàn xã hội về vai trò, tầm quan trọng của hoạt động TDTT, nâng cao sức khỏe, thể lực, thể trạng, tầm vóc, góp phần phát triển con người toàn diện.

UBND tỉnh đề nghị, Đại hội TDTT các cấp tỉnh An Giang lần thứ IX phải được tổ chức rộng khắp từ cấp xã, huyện, tỉnh và tham gia Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ IX-2022. Việc tổ chức đại hội phải chặt chẽ, chu đáo, tiết kiệm, có quy mô và nội dung phù hợp với điều kiện của từng địa phương và đảm bảo tốt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định. Phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ, lực lượng trọng tài, hướng dẫn viên, cộng tác viên trong việc tham gia tổ chức, điều hành, phục vụ Đại hội TDTT các cấp.

Trong chương trình Đại hội TDTT cần tập trung vào những môn được nhân dân yêu thích, tùy điều kiện cụ thể, ưu tiên tổ chức các môn điền kinh, bơi, bóng đá, các môn thể thao trọng điểm, thế mạnh, các môn thể thao dân tộc và trò chơi dân gian phù hợp truyền thống của địa phương. Thông qua Đại hội TDTT các cấp, kiểm tra, đánh giá kết quả phong trào TDTT trên toàn tỉnh, tuyển chọn bổ sung lực lượng VĐV thể thao cho các đội tuyển của tỉnh thời gian tới, chuẩn bị lực lượng VĐV nòng cốt tham gia thi đấu tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ IX-2022…

Bài, ảnh: TRUNG HIẾU