Tôn vinh Danh nhân võ học đầu tiên của tỉnh Vĩnh Long

14/11/2019 - 14:08

Ngày 13-11-2019, Viện Võ học Việt Nam đã trao Bằng vinh danh môn phái Hắc Long và Danh nhân võ học cố đại lão sư Võ Thành Miêng (biệt danh Mười Cùi), tại ấp Thuận Tân A (xã Thuận An- TX Bình Minh).

A A

 

Lãnh đạo Viện Võ học Việt Nam trao Bằng tôn vinh môn phái Hắc Long và Danh nhân võ học cố đại lão võ sư Võ Thành Miêng cho võ đường Hắc Long- Bình Minh.

Cố đại lão võ sư Võ Thành Miêng (1910- 1987) quê xã Mỹ Hòa (TX Bình Minh), sinh ra trong gia đình có truyền thống võ học nổi tiếng và tham gia phong trào yêu nước chống Pháp ở Nam Bộ.

Vì thái độ bất hợp tác với giặc, nên Pháp đã bắt ông và chặt một phần tay chân nên ông có biệt danh Mười Cùi. Trở về quê hương Bình Minh, ông lập ra môn phái Hắc Long, đào tạo võ thuật và hun đúc tinh thần võ đạo, yêu nước giúp đời cho nhiều lớp thanh niên ở Bình Minh và Cần Thơ.

Sau hơn 50 năm hoạt động, môn phái Hắc Long đã sản sinh nhiều tên tuổi võ sư lừng lẫy và có hàng ngàn võ sinh ở khắp các tỉnh vùng ĐBSCL và TP Hồ Chí Minh.

TS. võ sư Phạm Đình Phong- Viện trưởng Viện Võ học Việt Nam- khẳng định công lao to lớn của cố đại lão võ sư Võ Thành Miêng, là niềm tự hào của Vĩnh Long và bao thế hệ rèn luyện võ thuật ở Nam Bộ.

Không chỉ nêu cao tinh thần võ đạo, cố đại lão võ sư Võ Thành Miêng còn là thanh niên yêu nước, luôn có chí hướng giúp ích xã hội. Qua đây, cũng là cơ hội để chúng ta cùng góp sức gìn giữ vốn quý võ học của nước nhà, luôn đồng hành cùng lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc.

Theo Báo Vĩnh Long