TP. Sóc Trăng: Hiệu quả từ các phong trào thi đua yêu nước

03/07/2020 - 10:10

Thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW và Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến và tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước của TP. Sóc Trăng tiếp tục được duy trì, giữ vững và phát triển trên các lĩnh vực, không chỉ giúp thành phố thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội mà còn góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.

A A

Xác định “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, Thành ủy, UBND thành phố thường xuyên chỉ đạo các cấp, các ngành chủ động xây dựng kế hoạch, các chương trình, giải pháp cụ thể triển khai gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Tổ chức ký giao ước thi đua theo các cụm khối; đồng thời, tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy, sự quan tâm phối hợp, tạo điều kiện của các cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai, chỉ đạo, thực hiện. Thành phố đã chỉ đạo thống nhất việc triển khai phát động và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua thường xuyên, chuyên đề, quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. Ngoài ra, lãnh đạo các cấp, các ngành phát động các phong trào thi đua nhằm hướng tới các nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ khó khăn cần tập trung hoàn thành.

Khen thưởng các cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. Ảnh: H.Lan

Qua đó, trong 5 năm, UBND TP. Sóc Trăng đã phát động nhiều phong trào thi đua chuyên đề sát thực tiễn, sát nhiệm vụ chính trị của thành phố để thực hiện trong giai đoạn 2016 - 2020. Theo đó, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể thành phố đã vận động xã hội hóa để hỗ trợ quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, các đối tượng bảo trợ xã hội khác trong các dịp lễ, tết; xây dựng 145 căn nhà cho các hộ khó khăn về nhà ở với số tiền trên hàng chục tỉ đồng. Tạo điều kiện vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh cho 1.062 lượt hộ nghèo, 1.840 lượt hộ cận nghèo và 1.766 hộ mới thoát nghèo; mua 48.845 thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo và hộ cận nghèo với kinh phí trên 30 tỉ đồng. Công tác giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm được quan tâm chỉ đạo, thực hiện. UBND thành phố phát động phong trào thi đua “Giảm nghèo bền vững và giải quyết việc làm TP. Sóc Trăng, giai đoạn 2016 - 2020”, qua đó tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 1,96%/năm; đến nay thành phố chỉ còn 0,15%. Giải quyết việc làm cho 17.500 người, đạt 100% nghị quyết, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 72,5% (năm 2015) tăng lên 75,58% (năm 2020).

Phong trào thi đua bảo vệ môi trường đạt nhiều kết quả tích cực và thành phố xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để phát triển kinh tế bền vững. Thời gian qua, thành phố tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp khắc phục, xử lý ô nhiễm môi trường, trước hết ở những nơi ô nhiễm nghiêm trọng, từng bước cải thiện và nâng cao chất lượng môi trường sống ở khu vực đô thị, khu dân cư và nông thôn… đồng thời, quan tâm nhân rộng mô hình “5 không - 3 sạch”, thành lập tổ phụ nữ phân loại rác thải tại nhà, tổ phụ nữ “Ba thực hiện”, “Tổ Phụ nữ phân loại rác tại nguồn bảo vệ môi trường, cải thiện sức khỏe gia đình”… góp phần nâng cao ý thức người dân trong bảo vệ môi trường sống.

Phong trào thi đua “Cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020” được các địa phương, đơn vị quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, nhất là trong xây dựng các mô hình cải cách hành chính như: mô hình “Thân thiện với người dân”, “Gửi thư chúc mừng cho công dân khi đăng ký khai sinh cho trẻ và đăng ký kết hôn”, “Trả kết quả hồ sơ tại nhà”, mô hình “Lễ trao giấy chứng nhận kết hôn và thư chúc mừng”, “Ngày thứ tư không viết”… từng bước nâng cao chất lượng phục vụ, sự hài lòng của người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố. Ngoài ra, thành phố đẩy mạnh các phong trào thi đua phát triển kinh tế, xây dựng chỉnh trang, phát triển đô thị, xây dựng đô thị loại II; phát triển văn hóa - xã hội; thi đua nâng cao chất lượng giáo dục, y tế; thi đua quyết thắng trên mặt trận sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng, củng cố, phát huy hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; thi đua “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”… góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết Đảng bộ thành phố đề ra.

Từ những phong trào thi đua xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc, các tấm gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, được nhân dân ghi nhận; được Đảng, Nhà nước và các cấp tặng thưởng nhiều danh hiệu và hình thức khen thưởng xứng đáng. Trong 5 năm, thành phố có 47 tập thể, cá nhân được trao tặng huân, huy chương độc lập, kháng chiến, huân chương lao động hạng nhì, ba và bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; có 19.474 tập thể, cá nhân được UBND tỉnh và chính quyền các cấp khen thưởng. Đây sẽ là động lực quan trọng để các tập thể, cá nhân tiếp tục cống hiến trí tuệ, sức lực thông qua thực hiện các phong trào thi đua yêu nước nhằm xây dựng thành phố ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại.

Theo H.LAN (Báo Sóc Trăng)