Trà Vinh có thêm phó chủ tịch UBND tỉnh ​

07/12/2018 - 15:38

Trước đó, ông Lê Văn Hẳn đã từng giữ nhiều chức vụ quan trọng: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh, Bí thư Huyện ủy Càng Long,...

A A

Kỳ họp HĐND tỉnh Trà Vinh thứ 10, khóa IX diễn ra ngày 6-12 đã bầu bổ sung ông Lê Văn Hẳn  giữ chức phó chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021 với số phiếu 44/48.

Ông Lê Văn Hẳn

Ông Lê Văn Hẳn (sinh năm 1970, trình độ chuyên môn Thạc sỹ Quản lý giáo dục), Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy thành phố Trà Vinh.

Trước đó, ông Lê Văn Hẳn đã từng giữ nhiều chức vụ quan trọng: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2011-2016, Bí thư Huyện ủy Càng Long, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh.

Theo VOV