Trà Vinh: Duy trì đều đặn báo in, phát thanh, truyền hình tiếng Khmer

21/12/2017 - 09:13

Trà Vinh là một trong những tỉnh duy trì đều đặn, có chất lượng các ấn phẩm báo in, các chương trình phát thanh, truyền hình bằng tiếng Khmer.

A A

Từ khi thành lập năm 1960 đến nay, Báo Trà Vinh hiện phát hành bằng 2 thứ tiếng Việt và tiếng Khmer, xuất bản 3 kỳ/tuần với báo tiếng Việt và 2 kỳ/tuần với ấn phẩm tiếng Khmer. Với 36 cán bộ, phóng viên, biên tập viên, toà báo luôn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, bảo đảm tôn chỉ, mục đích, tuyên truyền chính sách của Đảng, Nhà nước, phổ biến kiến thức khoa học, đời sống, văn hoá, giải trí… đến với đông đảo người dân.

Trà Vinh: Duy trì đều đặn báo in, phát thanh, truyền hình tiếng Khmer

Là một tờ báo Đảng địa phương bằng chữ Khmer thực hiện song song với báo tiếng Việt của tỉnh, suốt những năm qua Báo Trà Vinh chữ Khmer đã góp phần thiết thực vào việc đưa Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống đồng bào dân tộc Khmer mà đối tượng chủ yếu là cán bộ, sư sãi, học sinh Khmer trong tỉnh.

Từ khi thành lập năm 1960 đến nay, Báo Trà Vinh hiện phát hành bằng 2 thứ tiếng Việt và tiếng Khmer, xuất bản 3 kỳ/tuần với báo tiếng Việt và 2 kỳ/tuần với ấn phẩm tiếng Khmer. Với 36 cán bộ, phóng viên, biên tập viên, toà báo luôn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, bảo đảm tôn chỉ, mục đích, tuyên truyền chính sách của Đảng, Nhà nước, phổ biến kiến thức khoa học, đời sống, văn hoá, giải trí… đến với đông đảo người dân.

Là một tờ báo Đảng địa phương bằng chữ Khmer thực hiện song song với báo tiếng Việt của tỉnh, suốt những năm qua Báo Trà Vinh chữ Khmer đã góp phần thiết thực vào việc đưa Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống đồng bào dân tộc Khmer mà đối tượng chủ yếu là cán bộ, sư sãi, học sinh Khmer trong tỉnh.

Theo Infonet