UBND tỉnh Long An công bố quyết định về công tác cán bộ

01/12/2020 - 14:15

Sáng 1-12, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Long An – Nguyễn Văn Út chủ trì triển khai và trao các quyết định về công tác cán bộ.

A A

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Long An  - Nguyễn Văn Út trao quyết định cho bà Đỗ Hữu Thùy Dương (bìa trái), bà Hồ Thị Diệp Thúy (thứ 2, trái qua), ông Nguyễn Hồng Phúc  (thứ 2, phải qua),  bà Nguyễn Thị Diễm Quỳnh (bìa phải)

Theo đó, UBND tỉnh Long An quyết định điều động Phó Chánh Thanh tra tỉnh - Đỗ Hữu Thùy Dương đến công tác tại Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng.  Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 01-12-2020.

Bổ nhiệm lại bà Hồ Thị Diệp Thúy giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 15-10-2020.

Bổ nhiệm có thời hạn Trưởng Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục - Nguyễn Hồng Phúc giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 01-12-2020.

Đồng thời, UBND tỉnh quyết định bổ nhiệm có thời hạn Trưởng Phòng Kinh tế đối ngoại - Nguyễn Thị Diễm Quỳnh giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 01-12-2020.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Long An – Nguyễn Văn Út chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm. Đồng thời, ông đề nghị các đồng chí trên cương vị mới tiếp tục nỗ lực, phấn đấu rèn luyện, phát huy năng lực, kinh nghiệm cùng tập thể xây dựng đơn vị vững mạnh, góp phần cho sự phát triển của tỉnh cũng như thực hiện tốt công tác tham mưu cho UBND tỉnh trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

Theo HÀ LAN (Báo Long An)