Tổ chức chương trình Vầng trăng cổ nhạc tại Hậu Giang

Tổ chức chương trình Vầng trăng cổ nhạc tại Hậu Giang

Tiếp nối thành công qua nhiều lần tổ chức tại các địa phương, vào cuối năm 2018, tại tỉnh Hậu Giang sẽ diễn ra chương trình Vầng trăng cổ nhạc.