Nhiều nhà xưa đủ tiêu chuẩn xếp hạng di tích

Nhiều nhà xưa đủ tiêu chuẩn xếp hạng di tích

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long, đến nay toàn tỉnh còn trên 80 căn nhà xưa đã được bảo tàng tỉnh kiểm kê và lập danh mục.