Người mê làm tranh về Bác Hồ

Người mê làm tranh về Bác Hồ

Họa sĩ Đỗ Năm sáng tác hàng loạt bức tranh độc đáo về Chủ tịch Hồ Chí Minh từ nhiều chất liệu thường gặp trong đời sống hằng ngày.