Vĩnh Long: Công nhận xã Đông Bình đạt chuẩn

13/03/2018 - 08:48

Mới đây, UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ công nhận xã Đông Bình (TX Bình Minh) đạt chuẩn xã nông thôn mới (NTM). Đông Bình là xã cuối cùng của TX Bình Minh nhận bằng công nhận NTM giai đoạn 2016 - 2020.

A A

Giao thông thuận tiện tại xã NTM Đông Bình

Xã có dân số 6.988 người với 2.137 hộ, trong đó 622 hộ dân tộc Khmer với 2.702 người. Do xã mới được chia tách từ năm 2013 (một phần diện tích để thành lập phường Đông Thuận) nên chủ yếu sản xuất nông nghiệp.

Trong những năm qua, xã đã từng bước vươn lên, tập trung đẩy mạnh việc chuyển đổi, tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp, chủ động phát triển những loại cây trồng, vật nuôi phù hợp với thổ nhưỡng cũng như khả năng của người dân, đó là trồng mận xanh đường, cam sành, thanh long ruột đỏ, nuôi trâu, bò...

Thu nhập bình quân đến cuối năm 2017 là 37,58 triệu đồng/người. Các trường học và trạm y tế xã đều đạt chuẩn quốc gia; xã có 5/5 ấp đạt ấp văn hóa. Năm 1995 xã được Chủ tịch nước ký quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Theo BCĐ NTM xã Đông Bình, thời gian tới xã tiếp tục giữ vững và nâng chất các tiêu chí NTM, đặc biệt là các tiêu chí dễ biến động như thu nhập, hộ nghèo, quốc phòng an ninh…

Theo MINH ĐẢM (Nông Nghiệp)