Vĩnh Long trên đường phát triển

01/02/2019 - 09:17

Cách đây 89 năm, ngày 3-2-1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đánh dấu mốc quan trọng trong tiến trình lịch sử phát triển của dân tộc. Đối với tỉnh Vĩnh Long, dưới sự lãnh đạo của Đảng, từ một tỉnh thuần nông trở thành một tỉnh có nền kinh tế phát triển khá toàn diện, từ tỉnh nghèo trở thành tỉnh trung bình khá và hướng đến mục tiêu trở thành tỉnh khá trong khu vực vào năm 2020.

A A

Đường nông thôn sáng- xanh- sạch- đẹp. Ảnh: LƯU NHẤT HẢI (TP Vĩnh Long)

Đạt nhiều thành tựu quan trọng

Trong suốt quá trình đấu tranh, xây dựng và phát triển, Đảng bộ và nhân dân tỉnh đã Vĩnh Long tự hào vì đã có những đóng góp một phần công sức vào thắng lợi chung của Đảng, của đất nước, của dân tộc.

Theo Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy- Trần Văn Rón, từ chi bộ Đảng đầu tiên- Chi bộ Ngã tư Long Hồ- ra đời vào đầu năm 1930 (đến năm 1931, Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long được thành lập), Đảng bộ Vĩnh Long luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo, phát huy vai trò của nhân dân, đồng tâm, hiệp lực, xây dựng và phát triển quê hương.

Trong từng giai đoạn, Đảng tập trung thực hiện có hiệu quả nghị quyết các nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết hàng năm của Tỉnh ủy.

Qua đó, đưa Vĩnh Long từ một tỉnh thuần nông trở thành một tỉnh có nền kinh tế phát triển khá toàn diện; từ tỉnh nghèo trở thành tỉnh trung bình khá và hướng đến mục tiêu trở thành tỉnh khá trong khu vực vào năm 2020.

Năm 2018 là năm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, với sự chỉ đạo đúng hướng, có trọng tâm, trọng điểm và sự đồng tâm hiệp lực của các cấp ủy Đảng, lần đầu tiên Đảng bộ tỉnh đã thực hiện đạt và vượt 24/24 chỉ tiêu chủ yếu.

Nổi bật là, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh tăng 6,17% so với cùng kỳ, giá trị sản xuất ngành nông nghiệp, thủy sản tăng 3,16%; sản xuất công nghiệp và dịch vụ tiếp tục tăng trưởng khá; xuất khẩu đạt 465 triệu USD, tăng 10,5%; tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 44,8 triệu đồng, tăng 3,5 triệu đồng so năm 2017.

Trong xây dựng nông thôn mới, đến nay, TX Bình Minh đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và 45/89 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 50,6% tổng số xã, qua đó giúp tỉnh hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh (lần thứ X) về xây dựng nông thôn mới
trước 2 năm.

TP Vĩnh Long nhìn từ phía Phường 5. Ảnh: THANH BÌNH (TP Vĩnh Long)

Để có được thành tựu ngày hôm nay, Đảng bộ tỉnh đã chú trọng vai trò lãnh đạo của Đảng, trong đó thường xuyên xây dựng, chỉnh đốn Đảng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, vai trò hạt nhân của các tổ chức đảng, đảng viên.

Người đứng đầu phải nêu gương

Những năm gần đây, Đảng ta tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, quyết tâm phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu… với mục đích là nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng và xây dựng Đảng ngày càng vững mạnh.

Để thực hiện tốt vấn đề này, qua ghi nhận từ một số cán bộ, đảng viên thì vấn đề tiên quyết và cần ưu tiên nhất là phải tạo sự đồng thuận trong nội bộ Đảng.

Đồng chí Nguyễn Hiếu Nghĩa- Tỉnh ủy viên, Bí thư TX Bình Minh- cho rằng, quan trọng nhất để nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng là cần tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong nội bộ Đảng.

Và muốn làm được điều đó thì trong nội bộ Đảng phải đoàn kết, nhất trí, trong đó người đứng đầu phải có khả năng quy tụ và tập hợp.

Cũng theo đồng chí Nguyễn Hiếu Nghĩa, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, người đứng đầu phải nêu gương, bởi “cán bộ nào thì phong trào đó”, anh có nêu gương thì người ta nhìn vào và sẽ làm theo.

Nếu người đứng đầu “nói mà không làm”, hoặc “nói khác, làm khác” thì cấp dưới sẽ không tin tưởng.

Để Đảng thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, theo một số cán bộ thì nhất thiết cần phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát.

Bởi, nếu không kiểm tra, giám sát thì công việc có thể sẽ chậm, thậm chí có trường hợp cho qua luôn và thực tế đã xảy ra.

Theo đồng chí Lê Văn Lập- Bí thư Huyện ủy Vũng Liêm, việc kiểm tra, giám sát đóng vai trò quan trọng trong việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ của Đảng, theo đó các cấp ủy cần thường xuyên kiểm tra công việc của đảng viên để từ đó có những chấn chỉnh kịp thời.

Ngoài ra, một vấn đề nữa cần quan tâm trong công tác xây dựng Đảng là việc đánh giá cán bộ. Theo đó, đánh giá cán bộ cần khách quan, dân chủ, phải có sự bàn bạc, thống nhất của tập thể và cuối cùng người đứng đầu phải chịu trách nhiệm.

Và khi đã phát hiện cán bộ có năng lực, được phân công đúng chuyên môn, sở trường công tác thì đương nhiên công việc sẽ tốt.

Theo đồng chí Nguyễn Hiếu Nghĩa, trong đội ngũ cán bộ của Đảng thì có cán bộ rất tốt, cán bộ tốt, cán bộ trung bình, có cán bộ yếu, thậm chí quá kém.

Do đó, việc đánh giá cán bộ phải chính xác, để từ đó dùng họ vào vị trí nào cho phù hợp với công việc, không thể đưa cán bộ có chuyên môn này qua một vị trí khác thì sẽ không phát huy tác dụng.

Đồng chí Lê Văn Lập cho rằng, cần khắc phục tình trạng đánh giá theo kiểu được lòng nhau, hay kiểu “dĩ hòa vi quý”, “được người, được ta”…

Nếu thực hiện tốt những điều trên thì công tác xây dựng Đảng sẽ tốt hơn và vai trò lãnh đạo của Đảng sẽ càng được nâng lên.

Tại buổi họp mặt mừng Đảng, mừng Xuân 2019 mới đây, Bí thư Tỉnh ủy- Trần Văn Rón định hướng sẽ quan tâm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền; tăng cường ý thức trách nhiệm nêu gương, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có kỷ luật, kỷ cương.

Muốn vậy, theo đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Đảng bộ sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 04, của BCH Trung ương Đảng (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Nghị quyết số 18 của BCH ương Đảng (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; gắn với thực hiện Chỉ thị số 05, của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đồng thời, thực hiện tốt các Quy định nêu gương của BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Đẩy mạnh thực hiện Quy chế số 04, của Tỉnh ủy về tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long và Chỉ thị số 06, của Tỉnh ủy về “tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh”.

Theo THANH TÂM (Báo Vĩnh Long)